W ZUS O UPROSZCZENIU SYSTEMU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

W ZUS O UPROSZCZENIU SYSTEMU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Na zaproszenie Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertrudy Uścińskiej przedstawiciele pracodawców, pracowników oraz ośrodków akademickich  dyskutowali na temat możliwości ujednolicenia i uproszczenia zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Po sukcesach poprzednich edycji Forum Współpracy ZUS zdecydował się po raz trzeci zaprosić przedstawicieli organizacji pracodawców oraz związków zawodowych do wspólnej dyskusji na temat problemów obecnego systemu ubezpieczenia społecznego oraz możliwych kierunków jego zmiany. Obecny system oraz skala obciążeń pracodawców sprawia, że często zatrudniają oni pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych – zlecenia czy też o dzieło.  Dodatkowo, sytuację komplikują różnego rodzaju zbiegi zasad i wyłączeń, przez które pracodawca gubi się w gąszczu reguł i nie wie w jaki sposób ma prawidłowo odprowadzić składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego pracownika.

Wstępem do debaty było przedstawienie danych o umowach cywilnoprawnych, które udało się uzyskać dzięki połączeniu bazy danych ZUS oraz PIT.  Podczas swojej prezentacji Prezes Instytutu Badań Strukturalnych Piotr Lewandowski wskazywał na skutki upowszechnienia umów cywilnoprawnych dla systemu emerytalnego oraz wysokości otrzymywanych przez pracowników świadczeń.

Wicedyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Składek ZUS Beata Zacharjasiewicz przedstawiła koncepcję rozszerzenia tytułów podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznego m.in. o umowy cywilnoprawne. Podkreślała, że zmiany te choć mogą być odbierane jako przejaw fiskalizmu służą poprawie sytuacji pracowników oraz większej przejrzystości systemu, jego uproszczeniu i przez to lepszemu funkcjonowaniu.  Blok prezentacji zamykało wystąpienie dra Tomasza Lasockiego z Uniwersytetu Warszawskiego poświęcone konstytucyjnemu prawu każdego obywatela do zabezpieczenia społecznego oraz wskazujące na brak prawnych ograniczeń w rozszerzeniu katalogu tytułów podlegania systemowi.

Podczas debaty przedstawiciele pracodawców wskazywali na potrzebę przygotowania reformy systemu ubezpieczeń społecznych, która nie zwiększałaby obciążeń po ich stronie. Prezes TLP Maciej Wroński wskazał w swoim wystąpieniu, że niezbędnym jest nie tylko przejrzystość systemu, ale również gwarancja pewności prawa po stronie przedsiębiorców, aby nie musieli się oni obawiać zmiennych interpretacji organów administracji i ich konsekwencji.  Przypomniał również o problemach związanych z nowelizowaniem dyrektywy o delegowaniu pracowników i jej konsekwencjach dla pracowników w międzynarodowym transporcie drogowy.

Zabierając głos w dyskusji w imieniu Konfederacji Lewiatan Jeremi Mordasewicz podkreślił, że przedsiębiorcy oczekują ze strony ZUS konkretnych propozycji oraz przeprowadzenia po ich przedstawieniu rzetelnych konsultacji społecznych.

Podsumowując Forum Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska przypomniała, że powszechny system ubezpieczeń społecznych oraz jego kluczowe zasady są jednym z największych osiągnięć XX wieku. Wskazała również, że w głosach przedstawicieli pracodawców, jak i związków zawodowych wybrzmiewa potrzeba uproszczenia obowiązujących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym. Profesor Uścińska podziękowała również obecnym za liczne głosy, ożywioną dyskusję, jak i gotowość do dialogu z ZUS na temat koniecznych zmian.

„Tydzień Przedsiębiorcy” w ZUS

Forum Współpracy to jedna z licznych inicjatyw ZUS mających pokazać większe otwarcie zarówno na pracowników jak i przedsiębiorców. W dniach 11 – 15 września br. ZUS zaprasza do swoich placów na „Tydzień Przedsiębiorcy”. Tegoroczne przedsięwzięcie odbywa się pod hasłem „e-Składka – proste płatności z ZUS” nawiązując do wdrażanego od 1 stycznia 2018 r. ułatwienia dla płatników składek czyli e-Składki. Na stronie http://www.zus.pl/firmy/pozostale/tydzien-przedsiebiorcy znajdziecie Państwo informacje na temat organizowanych przez ZUS w tych dniach bezpłatnych seminariach.

Opracowała:

Joanna Rutkowska 

Translate »