Nie milkną echa wizyt Prezydenta Emmanuela Macron w Austrii, Rumunii i Bułgarii, tymczasem zaczynają się intensywne, unijne prace negocjacyjne nad tekstem rewizji dyrektywy o delegowaniu, w tym też nad przepisami o delegowaniu w transporcie.  Negocjacje w ramach Rady EU komitetu ds. kwestii społecznych trwają od 6 września. Z kolei dzisiaj swoje spotkanie ma grupa robocza ds. transportu lądowego.

Polityczna burza wokół delegowania skupiona wokół nośnych haseł dumpingu socjalnego, solidarności europejskiej czy równej płacy za równą płacę toczy się we wszystkich państwach członkowskich UE. Francja wydaje się być bardzo aktywnym graczem w tej rozgrywce negocjacyjnej. Dorównują jej europejskie związki zawodowe.

Komisarz UE ds. Transportu Violeta Bulc, w toku wczorajszej konferencji na Słowenii (Bled Strategic Forum), nie lobbowała intensywnie za Pakietem Mobilności, w tym delegowaniem pracowników. Prym wiedzie Komisarz UE ds. Zatrudnienia Marianne Thyssen, która prowadziła wczoraj owocne rozmowy z francuską Minister Pracy Murier Penicaud oraz Premierem Edouard Philippe.

Paryskie spotkania dotyczące delegowania pracowników odbyli również sprawozdawczyni projektu rewizji dyrektywy w Parlamencie Europejskim, europoseł Elisabeth Morin-Chartier oraz przewodniczący Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC) Luca Visentini. Francuska Minister odpowiedzialna za transport Elisabeth Borne prowadziła zaś dyskusje w Madrycie ze swoim hiszpańskim odpowiednikiem.

Związki zawodowe na poziomie europejskim powracają do intensywnej działalności. Przewodniczący ETUC odbył wczoraj spotkanie z Prezydentem Junckerem w sprawie ogólnoeuropejskiej kampanii związków zawodowych „Europa potrzebuje wyższych płac” („Europe needs a pay rise”). Kampania ETUC była też prezentowana w Parlamencie Europejskim grupie politycznej S&D (lewica) – gdzie zyskała poparcie.

Nie brakuje też akcentów polskich od konsultacji polsko-estońskich (Estonia obecnie objęła prezydencję UE do grudnia 2017) po wystąpienie Prezydenta RP w toku trwającego Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Zespół TLP wraz z pozostałymi członkami Sojuszu na rzecz Przyszłości Transportu przygląda się z uwagą wszelkim dyskusjom i pracom na poziomie krajowym i europejskim. Aktywnie w nich uczestniczy. Wszyscy zadają sobie jednak pytanie, czy jest jeszcze przestrzeń na fakty o delegowaniu, choćby te, o których pisze prestiżowy Instytut Bruegla (zob. najnowszy raport http://bruegel.org/2017/08/eu-posted-workers-separating-fact-and-fiction/). Gospodarka może nie przyjąć, jakże ostatnio popularnych, bardziej socjalnych poglądów.

Opracowała:

Joanna Jasiewicz