Wielokrotnie podnosiliśmy kwestię proponowania przez Komisję Europejską przepisów, które pozostają w oderwaniu od realiów prowadzenia działalności gospodarczej lub są wynikiem niezrozumienia skutków regulacji dla europejskiej branży transportowej. Tym razem Komisja Europejska postanowiła zbadać wpływ obowiązku regularnego powrotu pojazdu do państwa członkowskiego siedziby ustanowionego w Pakiecie Mobilności.

Wnioski z tego badania będą gotowe przed końcem tego roku i na ich podstawie Komisja Europejska, w razie potrzeby, skorzysta z prawa do przedstawienia ukierunkowanego wniosku legislacyjnego przed wejściem w życie tego przepisu.

Celem ankiety jest określenie wpływu regularnego powrotu kierowców i pojazdu do kraju siedziby przedsiębiorstwa na klimat, środowisko, zatory komunikacyjne, a także na gospodarkę i rynek wewnętrzny. W badaniu zostaną uwzględnione skutki społeczne dla kierowców, jak również dla działalności gospodarczej. W ankiecie zawarty zostanie również nowy obowiązek regularnego powrotu kierowcy do domu, ustanowiony w zmienionym rozporządzeniu (WE) 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.

Mając na uwadze potencjalne skutki tej regulacji oraz potrzebę jasnego wskazania Komisji Europejskiej stanowiska polskich przewoźników w tej sprawie – prosimy Państwa o wypełnienie ankiety przygotowanej na zlecenie KE.

PRZEJDŹ DO WYPEŁNIENIA ANKIETY>>

Ankieta będzie dostępna od 24 sierpnia przez 5 tygodni.

Jedynie liczne wypełnienie ankiety pozwoli nam na odpowiednie spozycjonowanie polskiego stanowiska w ramach tych konsultacji, a także potencjalnie wpłynąć na kształt wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej.