Węgierska Federacja Krajowych Przewoźników Prywatnych NIT, największa organizacja przewoźników na Węgrzech, a zarazem członek Sojuszu na rzecz przyszłości transportu, którego współzałożycielem jest TLP, wystosowała oficjalny list do Komisarz UE ds. Transportu Violetty Bulc. NIT reprezentuje 4.000 przewoźników, zatrudniających ok. 20.000 pracowników w transporcie.

NIT w czasie posiedzenia zarządu organizacji 22 marca br., połączonej z konferencją prasową, dokonał oceny obecnych prac nad Pakietem Mobilności w Parlamencie Europejskim. Wydarzeniu towarzyszyli Andor Deli, europoseł, członek Komitetu ds. Transportu w Parlamencie Europejskim, Szabolcs Takács, Sekretarz Stanu w Gabinecie Premiera, odpowiedzialny za sprawy europejskie, Dr. Róbert Homolya, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Krajowego, odpowiedzialny za politykę transportową.

Po publicznym przedstawieniu sprawozdania przez sekretarzy stanu oraz zaproszonych gości, zarząd NIT przyjął uchwałę oraz postanowił przekazać jej treść rządowi węgierskiemu, węgierskim przedstawicielom w Parlamencie Europejskim oraz Komisarz Violecie Bulc w formie oficjalnego listu.

Jak czytamy w uchwale, NIT apeluje, że Pakiet Mobilności oraz przepisy o delegowaniu pracowników nie mogą zagrażać swobodzie przepływu pracowników, usług i towarów. Zjawisko protekcjonizmu winno być powstrzymane. Należy unikać obecnie występującej polaryzacji rynku, która zagraża istnieniu, co najmniej 120.00 krajowych miejsc pracy. Chcąc zachować siłę konkurencji oraz pozycję na rynku przewoźników węgierskich, NIT wskazuje na wolę konstruktywnej współpracy w wypracowaniu zrównoważonych przepisów z innymi podmiotami, podzielającymi taką ideę. NIT podkreśla, iż przepisy Pakietu Mobilności winny być proste i łatwe w stosowaniu. Nie mogą zwiększać obowiązków administracyjnych przewoźników. NIT z całą stanowczością wyraża swój sprzeciw wobec objęcia transportu przepisami o delegowaniu pracowników, opierając to stanowisko na przepisach europejskich. Wzywa wszystkie organizacje, z wszystkich krajów członkowskich do wzmożenia działań celem przekonania przedstawicieli państw członkowskich, popierających delegowanie w transporcie, iż nie jest to rozwiązanie słuszne.

Zwracamy też uwagę, iż 22 marca br. odbyło się też w Budapeszcie spotkanie ministrów pracy na szczeblu V4 w przedmiocie kompromisu dot. rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników z 19 marca br. Węgierski minister Mihály Varga podkreślał w swoich wypowiedziach, że swoboda świadczenia usług powinna być postrzegana jako opcja wzajemnie korzystna w UE, a nie wróg.

Opracowała:

Joanna Jasiewicz