Węgierskie przepisy o delegowaniu pracowników w zastosowaniu do transportu

Węgierskie przepisy o delegowaniu pracowników w zastosowaniu do transportu

W związku z informacjami o wprowadzeniu przez Węgry przepisów implementujących unijną dyrektywę o delegowaniu, Transport i Logistyka Polska zwróciła się do Ambasady RP w Budapeszcie z prośbą o bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie. Oczywiście, najważniejsze było, czy nowe regulacje będą miały zastosowanie do sektora transportu międzynarodowego. Odpowiedź uzyskaliśmy dosyć szybko i nie brzmi ona optymistycznie – przepisy obejmują również kierowców. Dodatkowo, strony internetowe, na których moglibyśmy uzyskać więcej informacji oraz dokonać zgłoszenia pracowników delegowanych, nie działają.

W związku z wprowadzonymi w życie 8 lipca 2016 r. przepisami, we wtorek 9 sierpnia br. ma się odbyć spotkanie z przedstawicielami węgierskiego resortu gospodarki, podczas którego być może uda nam się uzyskać więcej informacji. Do tego czasu znane są i będą jedynie bardziej ogólne wytyczne…

Przede wszystkim, wiadomo, że serwisy internetowe, na których usługodawcy (czyli również przewoźnicy) mieliby zgłaszać pracowników delegowanych (www.munka.hu oraz www.ommf.gov.hu)… nie działają. W związku z tym, dopóki ww. strony nie zaczną funkcjonować, Ambasada RP zaleca wysyłanie zgłoszeń poprzez e-mail na adres: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu.

W zgłoszeniu powinny być zawarte informacje dotyczące usługodawcy, w tym adres siedziby, kraj pochodzenia, obywatelstwo (w przypadku osób fizycznych) i dane dotyczące przedstawiciela firmy lub pełnomocnika na terenie Węgier (imię i nazwisko, nazwa i adres, siedziba). Dodatkowo, należy podać również informacje dotyczące działalności przedsiębiorstwa: (rodzaj działalności, jaką usługodawca zamierza prowadzić na Węgrzech, podstawę/uprawnienia do prowadzenia danej działalności gospodarczej, np. wpis do KRS, wpis do ewidencji przedsiębiorców itp., nazwę organu, który wydał to pozwolenie oraz NIP, REGON lub KRS). W zgłoszeniu powinny znaleźć się również:

 • Oświadczenie usługodawcy o zamiarze prowadzenia działalności usługowej na terenie Węgier
 • Dane dotyczące wykonywanej pracy:
  – Prognozowana liczba oddelegowanych pracowników w ramach realizacji usługi
  – Całkowity okres planowanego oddelegowania pracowników na Węgry
  – Data początkowa i końcowa wykonywanej usługi
  – Wskazanie adresu wykonywania usługi
  – Wskazanie podstawy do wykonywania usługi na Węgrzech (np. zlecenie węgierskiej firmy itp)

Warto w powyższym zgłoszeniu uwzględnić szersze ramy czasowe (np. 2 miesiące) – w końcu nie wiadomo, kiedy system zacznie w pełni funkcjonować.

Ambasada RP potwierdza również informację o zastosowaniu przepisów dotyczących płacy minimalnej w odniesieniu do delegowanych kierowców. Pracownikowi zatrudnionemu na cały etat, od 1 stycznia 2016 roku przysługuje wynagrodzenie miesięcznie wynoszące 129 000 HUF brutto, tygodniowo 29 690 HUF brutto, dziennie 5 940 HUF brutto, a za godzinę 742 HUF brutto.

Na zgłoszenie delegowania pracowników przedsiębiorcy mają czas do końca sierpnia br.

Renata Struzik, źródło: Ambasada RP w Budapeszcie

Translate »