WIĘCEJ ZEZWOLEŃ NA ŁOTWĘ

WIĘCEJ ZEZWOLEŃ NA ŁOTWĘ

7 września br. w Warszawie zakończyło się pierwsze od 3 lat posiedzenie Polsko-Łotewskiej Komisji Mieszanej ds. przewozów drogowych. Obie strony jeszcze w tym roku otrzymają po 100 dodatkowych zezwoleń na przewozy z i do krajów trzecich.

Zwyczajowo, podczas posiedzenia strony wymieniły się informacjami na temat wymiany gospodarczej oraz przewozów drogowych pomiędzy krajami. Łotysze wskazywali na znaczący wzrost zainteresowania tamtejszych przewoźników przewozami do i z krajów trzecich, przewyższające aktualny kontyngent 500 sztuk. Zezwolenia na takie przewozy nie cieszą się dużą popularnością wśród polskich przewoźników – w ubiegłym roku z 500 szt. zezwoleń wydano jedynie 78, zaś w obecnym 60 sztuk. Chociaż pierwotnie strona łotewska wnioskowała o zwiększenie kontyngentu o 50% (250 sztuk), ostatecznie uzgodniono, że strony wymienią się jeszcze w tym roku dodatkowymi 100 sztukami zezwoleń.  Tym samym kontyngent na rok przyszły wyniesie 600 sztuk. Tegoroczne zezwolenia będą ważne do końca stycznia 2018 r.

Na forum międzynarodowym wspólnym głosem

Ważnym tematem rozmów była współpraca obu krajów była współpraca na forach międzynarodowych w dziedzinie transportu.  Polska i Łotwa będą ściśle współpracować na rzecz zmiany Skonsolidowanej Rezolucji w sprawie ułatwień w międzynarodowym transporcie drogowym. Państwa będą aktywnie działać, aby pozyskać sojuszników.

Polska i Łotwa zgadzają się również w ocenie zaproponowanego przez Komisję Pakietu Mobilności. Krytyczne zdanie wyraziły w szczególności w stosunku do ograniczenie do 5 dni czasu przewidzianego na wykonywanie operacji kabotażowych, a także szeregu spraw z zakresu prawa pracy i wypoczynku kierowców oraz przepisów o delegowaniu pracowników. Strony zadeklarowały prezentowanie i promowanie wspólnego stanowiska na forum instytucji Unii Europejskiej.

Podczas posiedzenia negatywnie odniesiono się również do wprowadzania przez niektóre państwa ograniczeń terytorialnych w zakresie możliwości wykorzystania zezwoleń wielostronnych EKMT.

Opracowała:

Joanna Rutkowska

Translate »