Zgodnie z dekretem włoskiego Ministerstwa Zrównoważonej Infrastruktury i Mobilności z 23 marca 2021r. we Włoszech w dniach 28 marca, 2, 3, 4, 5 i 6 kwietnia 2021 r. zostają zawieszone zakazy ruchu dla pojazdów ciężarowych powyżej 7,5 tony przewożących rzeczy, poruszających się po drogach pozamiejskich.

Dekret z dnia 23 marca 2021r.:

https://www.informaimpresa.it/?task=callelement&format=raw&item_id=4810&element=8513da06-2f9b-4fa6-8d76-04b434b48976&method=download

Źródło: Włoskie Ministerstwo Zrównoważonej Infrastruktury i Mobilności

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/logistica-autotrasporto/trasporti-pubblicato-il-calendario-di-circolazione-dei

 

*Więcej informacji na strefie członkowskiej TLP.