Przedłużający się strajk w Niemczech kierowców zatrudnionych w polskiej grupie firm wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe przynosi negatywne skutki wizerunkowe dla wszystkich polskich transportowych pracodawców. Istotny jest też aspekt społeczny i wynikające z niego potencjalne problemy w rekrutacji pracowników z zagranicy.

Dlatego, też Transport i Logistyka Polska, jako organizacja zrzeszająca wiodące polskie firmy transportowe, w których relacje pracownik – pracodawca uregulowane są zgodnie z polskim i unijnym prawem, postanowiła zabrać głos w tej sprawie wspólnie ze związkowcami – najważniejszą unijną reprezentacją związkową w obszarze transportu „Europejską Federacją Pracowników Transportu” oraz z polskim krajowym partnerem TLP, jakim jest Sekcja Krajowa Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność”.

Treść wystąpienia:

Maciej Wroński
Prezes TLP