Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska podpisał się pod wspólnym apelem organizacji transportowych o zawieszenie nowego systemu e-toll do czasu usunięcia wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu. Dzisiaj system ten nie gwarantuje sprawnego i prawidłowego poboru opłat. Na rynku brakuje urządzeń służących do naliczania myta (OBU, ZSL etc.) a oferowana darmowa aplikacja umożliwiająca wykorzystanie do tego celu smartfonów jest praktycznie nieużyteczna. Przewoźnicy sygnalizują poważne problemy w rejestracji w systemie, w przekazywaniu środków finansowych na założone konta i w dodawaniu do konta kolejnych pojazdów. 

Niezależnie od naszego apelu, rekomendujemy przewoźnikom podjęcie próby rejestracji w systemie (jeżeli jeszcze tego nie zrobili) i dokumentowanie wszystkich bieżących problemów związanych z jego użytkowaniem,  Ta dokumentacja może się bowiem przydać w sporach z organami kontroli o zasadność nałożenia kary za niezawinione niewniesienie opłaty. Ponadto w sytuacji, w której przewoźnik poniósłby szkodę wynikającą z niewłaściwego działania systemu, ewentualne roszczenia wobec skarbu państwa powinny być w sposób nie budzący wątpliwości udokumentowane.

Treść apelu do Premiera