19 stycznia br. Rada Dialogu Społecznego przyjęła uchwały (stanowiska) w sprawach: niedoboru kierowców na rynku pracy oraz ograniczeń w dostępie do infrastruktury drogowej dla pojazdów o nacisku osi 11,5 t. Podstawą uchwał były wspólne wystąpienia związku pracodawców Transport i Logistyka Polska oraz Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność”, przedstawione podczas posiedzenie działającego w strukturze RDS zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy.

dsc_0702

Projekty podjętych dzisiaj przez Radę uchwał opracowane przez Zespół Polityki Gospodarczej i Rynku Pracy przedstawiamy w poniższych linkach:

Projekt stanowiska str. społ ws. rozporządzenia – ZOBACZ PROJEKT

Projekt stanowiska str. społ w spr niedoboru kierowców – ZOBACZ PROJEKT

Dla przypomnienia poniżej zamieszczamy stanowisko TLP oraz NSZZ „Solidarność” które zostało zaprezentowane przez Macieja Wrońskiego podczas posiedzenie zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy.

Stanowisko niedoboru kierowców – TLP oraz NSZZ „Solidarność” – ZOBACZ STANOWISKO

Stanowisko w sprawie wykazu dróg – TLP oraz NSZZ „Solidarność” – ZOBACZ STANOWISKO

 

Opracowała: Beata Gorczyca