Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska domaga się od Ewy Kopacz Prezesa Rady Ministrów, aby ze względu na wątpliwą legalność niemieckiej ustawy z punktu widzenia prawa europejskiego, co potwierdza wszczęcie w dniu 19 maja br. postępowania Komisji Europejskiej wobec RFN o niewywiązywanie się ze zobowiązań wynikających z Traktatów stanowiących podstawę UE (na podstawie art. 258 TFUE), polski Rząd podjął zdecydowane i skuteczne działania mające na celu uzyskanie od rządu niemieckiego niezwłocznego zawieszenia stosowania niemieckiej ustawy o płacy minimalnej wobec zagranicznych przedsiębiorców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe oraz kabotaż do czasu zakończenia postępowania wszczętego przez Komisję Europejską. Wynik tych działań będzie prawdziwym sprawdzianem wielokrotnie deklarowanej przez polski Rząd oceny stosunków polsko-niemieckich, jako najlepsze w całej naszej historii.

W ocenie TLP duża część przewoźników stanie już niedługo w obliczu groźby bankructwa, a panujące nastroje grożą wybuchem niekontrolowanych i nie inspirowanych przez nikogo spontanicznych masowych protestów, które mogą ostatecznie sparaliżować polski system transportowy.

Treść pisma jest dostępna pod tym linkiem:

pismo o zawieszenie MiLoG