Po dwóch dniach intensywnych i trudnych negocjacji delegacje Polski i Rosji doszły do porozumienia w zakresie dodatkowego kontyngentu zezwoleń na bieżący rok. Rosjanie otrzymają 20 tysięcy zezwoleń dwustronnych i tranzytowych, zaś Polacy 9 500 zezwoleń na przewozy do i z krajów trzecich. Delegacji polskiej, w skład której wchodziło TLP, przewodniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit.  

Najważniejszym efektem rozmów z perspektywy Polski jest zapisanie w protokole zasady zgodnie z którą decyzja funkcjonariusza służb kontrolnych w zakresie kwalifikacji rodzaju przewozu nie będzie podważana w trakcie kolejnej kontroli. Polscy przewoźnicy podnosili, że wielokrotnie zdarzają się sytuacje, gdy podczas pierwszej kontroli służby rosyjskie stwierdzają, że przewoźnik zastosował prawidłowy rodzaj zezwolenia do danego przewozu, zaś kolejna kontrola podważa tą decyzję i nakłada karę, co wprowadza dużą niepewność wśród przewoźników.

Wśród innych problemów poruszonych podczas rozmów była kwestia utrudnień przy przekraczaniu granicy białorusko-rosyjskiej, związane z wydawaniem przez białoruskie służby tzw. „uwiadomlenia”. Jest to dokument wystawiany w przypadku wątpliwości związanych z rodzajem przewozu, z którym przewoźnik jest zobowiązany stawić się do kontroli służb rosyjskich. Zdarza się, że służby rosyjskie nie odnotowują faktu przedstawienia „uwiadomlenia” w systemach teleinformatycznych, co skutkuje nałożeniem kary 25-30 tysięcy rubli. Polska wskazywała również na liczne problemy w uzyskaniu potwierdzenia przekroczenia granicy Rosji z Kazachstanem z powodu nieobecności rosyjskich służb kontrolnych we wskazanych przez stronę rosyjską miejscu lub braku możliwości nawiązania z nimi kontaktu.  Rosyjska delegacja zadeklarowała analizę problemów oraz przedstawienie w najbliższym czasie propozycji ich rozwiązania.

W przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie grupy ds. trudnych, która ma zająć się omówieniem spornych przypadków kar nałożonych przez służby kontrolne. W pierwszej połowie października w Polsce odbędzie się kolejne posiedzenie komisji mieszanej poświęcone określeniu kontyngentu na rok 2018 r.

Opracowała:

Joanna Rutkowska