Z MSWiA o bezpieczeństwie kierowców

Z MSWiA o bezpieczeństwie kierowców

3 lipca z inicjatywy TLP odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Policji. MSWiA było reprezentowane przez Michała Rzemieniewskiego – Zastępcę Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego oraz przedstawicieli Policji odpowiedzialnych za sprawy międzynarodowe oraz kryminalne.  

Głównym tematem spotkania było bezpieczeństwo kierowców, pojazdów oraz ładunków zarówno na polskich, jak i europejskich drogach. TLP wskazywało na skalę zjawisk oraz bierność zagranicznych służb kontrolnych w udzielaniu wsparcia przewoźnikom i kierowcom. Policja wskazywała na trudności w kontaktach z zagranicznymi służbami, które nie chcą przyznawać się że często nie radzą sobie z tym zagadnieniem, szczególnie w okolicach Calais. Niemniej jednak Komenda Główna skieruje do swoich odpowiedników w innych krajach prośbę o zwrócenie większej uwagi na bezpieczeństwo kierowców oraz  podejmowanie interwencji w przypadku zgłoszeń, a także podniesie ten temat na forum organizacji międzynarodowych.

W toku dyskusji udało się również ustalić, że Policja opracuje projekt specjalnej procedury przyjmowania zgłoszeń o kradzieżach i napadach na drogach i parkingach (w ramach numeru 112) , która pozwoli na szybszą reakcję służb na takie zdarzenia. W zakresie bezpieczeństwa MSWiA podejmie próbę włączenia parkingów położonych przy głównych szlakach do wykazów obiektów z obowiązkową ochroną fizyczną.

MSWiA poinformowało również, że zwróciło się do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z wnioskiem o ponowne ustanowienie korytarzy tranzytowych na sieci TEN-T (transeuropejska sieć transportowa), dzięki którym zostanie uporządkowany ruch pojazdów ciężarowych w tranzycie przez nasz kraj.

W trakcie spotkania poruszono również kradzieży paliw i palet, nieuczciwych firm spedycyjnych, które działają na polskim rynku, a także bezpieczeństwa pojazdów przewożących towary niebezpieczne.  Przedstawiciele Policji poinformowali również o ostatnim sukcesie likwidacji „grupy bułgarskiej” zajmującej się kradzieżą towarów z naczep. Aresztowanie członków grupy było efektem bliskiej współpracy służb polskich i francuskich.

Opracowała:

Joanna Rutkowska

Translate »