1 lutego w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się kolejne spotkanie z prof. Gertrudą Uścińską – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w ramach którego mieliśmy okazję porozmawiać o palącym dla branży problemie niewydawania zaświadczeń A1 dla kierowców – obywateli państw trzecich.

Profesor Uścińska podsumowała najważniejsze projekty wdrażane przez ZUS. Od stycznia z powodzeniem funkcjonuje indywidualny, jednolity numer rachunku do opłacania składek (e-składka). Udało się również uporządkować konta aktywnych płatników, co nie zostało dokonane od 1999 roku, a dało dobre rezultaty. W najbliższych 2 latach ZUS chce uporządkować wszystkie konta.

W minionym roku duża część aktywności skupiała się wokół konsekwencji obniżenia wieku emerytalnego. Trwają również przygotowania organizacyjne do wdrożenia ustawy o aktach pracowniczych (E-Akta), która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Dodatkowo, na zasadach dobrowolności pracodawcy będą mogli zawrzeć w systemie również akta z lat 1999-2018.

Od 1 lutego w oddziałach ZUS rozpoczęli działalność doradcy płatników składek, którzy udzielą informacji dotyczących rozliczeń z ZUS, konta, ubezpieczeń i składek.

Maciej Wroński (TLP) zwrócił uwagę, że administracja w dalszym ciągu zwleka z rozwiązaniem problemu, który dotyka dużą grupę pracowników polskiego sektora transportu. Kluczowym dla branży jest ostateczne stwierdzenie według jakiego kryterium będzie oceniane czy kierowca powinien być ubezpieczony w Polsce. A co więcej – czy kryterium to umożliwi firmom zatrudnianie kierowców – obywateli państw trzecich. To szczególnie istotne w kontekście deficytu kierowców, z którym od wielu lat boryka się branża. W uzupełnieniu Robert Lisicki z Konfederacji Lewiatan dodał, że zagadnienie to ma ogromne znaczenie również z punktu widzenia konkurencyjności polskich przedsiębiorców.

Profesor Uścińska poinformowała, że w dalszym ciągu trwają prace nad uelastycznieniem podejścia do rozumienia centrum interesów życiowych. ZUS otrzymał propozycję Resortu Pracy w tym zakresie, do której odniesie się w przyszłym tygodniu.

Ważnym tematem spotkania była kwestia czasowej niezdolności do pracy – zgodnie z danymi ZUS, w ubiegłym roku wydano 20 mln zwolnień lekarskich. Wydatki z tytułu niezdolności do pracy po stronie ZUS wyniosły 22 mld złotych, dodatkowe 6,5 mld złotych wydatkowali pracodawcy. Jednym z narzędzi, które mogą pomóc rozwiązać ten problem jest system E-ZLA (elektroniczne zwolnienie lekarskie). Od 1 lipca 2018 roku, nie będzie już możliwości wydania zwolnienia w tradycyjnej, papierowej formie. Prezes ZUS liczy na bliską współpracę z pracodawcami w tej kwestii.

Dodatkowo, w zakresie zaświadczeń A1 zwrócono uwagę na konieczność zniesienia obowiązku ponownego występowania o ten dokument w przypadku zmiany adresu świadczenia pracy, co generuje niepotrzebne koszty zarówno po stronie pracodawców, jak i ZUS.

ZUS pracuje również nad optymalizacją zasad obejmowania ubezpieczeniem. Trwają prace analityczne dotyczące podstaw wymiarów składek oraz opodatkowania, a także zbiegów tytułów do ubezpieczenia. Ambicją Pani Prezes jest, aby zasady były jasne i przejrzyste zarówno dla ubezpieczonego, jak i płatnika.

Według informacji przekazanych przez Panią Prezes w ZUS nie są prowadzone żadne prace w kierunku zmiany zasad oskładkowania osób delegowanych do pracy w innych krajach. Choć, podczas prac różnych gremiów na poziomie UE pojawiają się zarzuty, że zasady te są niewłaściwe, a podstawę opodatkowania powinien stanowić pełny przychód delegowanego.

Opracowała:

Joanna Rutkowska