Transport i Logistyka Polska zwróciła się do Jean-Marc Fenet, radcy ds. gospodarczych w Ambasadzie Republiki Francuskiej w Warszawie, domagając się odpowiedzi na pytania szczególnie istotne dla naszej branży w kontekście francuskich przepisów Loi Macron, które mają wejść w życie wraz z początkiem lipca br. 

TLP domaga się przede wszystkim sprecyzowania terminu „oddelegowanie” w kontekście transportu międzynarodowego oraz wskazania właściwej interpretacji przepisów wraz z określeniem konkretnych obowiązków leżących po stronie zagranicznych przedsiębiorstw oraz wymagań wobec nich w przypadku, gdy będzie przeprowadzona kontrola na terenie Francji.

Pismo zostało wysłane również do wiadomości ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej.

Treść pisma