Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” pragnie złożyć wyrazy głębokiego współczucia zarówno bliskim ofiar wczorajszego krwawego aktu terroru w Nicei, jak i całemu narodowi francuskiemu.

kondolencja

W tym szczególnym dla Francji dniu, w którym ludzie gromadzili się, aby dać wyraz przywiązaniu do wartości takich jak wolność, równość i braterstwo, doszło do przerażającego i bezsensownego ataku, w wyniku którego śmierć poniosło wiele niewinnych osób, w tym dzieci.

Podczas obchodów Święta Francji w Warszawie mówił Ambasador Francji Pierre Buhler mówił o szczególnej więzi łączącej nasze narody, również w sytuacjach trudnych i bolesnych, w których Polacy otrzymywali wsparcie i schronienie we Francji. Wczorajsza tragedia na nowo rozerwała niezabliźnioną ranę powstałą po ubiegłorocznych zamachach w Paryżu, dlatego też tym silniej pragniemy zapewnić o naszym wsparciu i braterstwie z narodem francuskim.

W tym trudnym czasie nasze myśli są z obywatelami Francji dotkniętymi bezpośrednio i pośrednio tymi strasznymi wydarzeniami. Łączymy się w bólu, wierząc że wewnętrzna siła narodu francuskiego pozwoli nie tylko zmierzyć się z tą tragedią, ale również wyjść z niej mocniejszym i bardziej zjednoczonym.