Od dzisiaj (2 lutego 2022 r.) obowiązują:

  • przepisy zrewidowanej dyrektywy o pracownikach delegowanych (m.in. odejście od wynagrodzenia minimalnego w delegowaniu kierowców na rzecz wynagrodzenia takiego samego) oraz przepisy zwane lex specialis (m.in. wskazanie przewozów zwolnionych z delegowania i nowe obowiązki administracyjne przewoźnika oraz kierowcy),
  • przepisy ustawy z 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw likwidujące podróż służbową w międzynarodowych przewozach drogowych oraz ustalające nowe zasady rozliczania wynagrodzeń w zakresie #PIT i #ZUS

Od 5 lutego 2022 r. przedsiębiorcy, wykorzystujący do międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy „busy” będą mogli składać w #BTM przy #GITD wnioski o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji wspólnotowej i świadectw_kierowców .

Od 21 lutego 2022 r. wchodzą w życie:

  • zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009 i (WE) nr 1072/2009 (m.in. obowiązek powrotu pojazdów w okresie co najmniej 8 tygodniowym do państwa siedziby przewoźnika i 4 dniowy okres przerwy pomiędzy wykonywanymi operacjami kabotażowymi),
  • odstępstwo od wymogu przechowywania dokumentów księgowych w siedzibie firmy dla tych przedsiębiorców, którzy powierzyły prowadzenie rachunkowości uprawnionym do tego podmiotom.

Od 1 marca 2022 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (m.in.: nowe wymagania dla bazy eksploatacyjnej, zmiana warunków odzyskania zdolności do zarządzania transportem, złagodzenie sankcji za naruszenia związane ze świadectwami kierowców i nowe sankcje za naruszenia przepisów Pakietu mobilności).

Od 29 kwietnia 2022 r. do tego dnia przewoźnicy, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane przez starostę i jednocześnie posiadają licencję wspólnotową wydaną przez #GITD, mają obowiązek zgłosić staroście niezgłoszone temu organowi wcześniej pojazdy, na które uzyskali wypis z licencji wspólnotowej.

Od 20 maja 2022 r. wchodzi w życie obowiązek dla przedsiębiorców wykorzystujących do międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy #busy” do posiadania licencji wspólnotowych i wyposażania kierowców w wypisy z tych dokumentów.

Do 1 stycznia 2023 r. dotychczasowi przewoźnicy przewoźnicy zobowiązani są spełnić wymagania w zakresie posiadania liczby miejsc postojowych w wysokości 1/3 liczby posiadanych pojazdów.

Od 21 sierpnia 2023 roku wchodzi w życie obowiązek wyposażenia wszystkich nowo rejestrowanych pojazdów do przewozu rzeczy o dmc od 3,5t oraz autobusów w inteligentny tachograf 2 generacji.

Od 1 stycznia 2025 roku wchodzi w życie obowiązek wyposażenia wszystkich pojazdów w ruchu międzynarodowym, które były wyposażone w tachografy analogowe oraz cyfrowe w inteligentny tachograf 2 generacji.

Od 22 sierpnia 2025 roku wchodzi w życie obowiązek wyposażenia wszystkich pojazdów w ruchu międzynarodowym, które były wyposażone w tachografy inteligentne 1 generacji w inteligentny tachograf 2 generacji.

Od 1 lipca 2026 roku wchodzi w życie obowiązek wyposażenia pojazdów o dmc od 2,5 do 3,5 t przewożących rzeczy w ruchu międzynarodowym w inteligentne tachografy 2 generacji.

Szczegółowy opis zmian w przepisach transportowych opracowany przez zespół TLP znajdziecie w dodatku do piątkowego wydania Dziennika Gazety Prawnej.

Maciej Wroński
Prezes TLP