Dzisiaj Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy, powołana we wrześniu 2016 roku, zakończyła prace nad projektami indywidualnego oraz zbiorowego kodeksu pracy. Projekty, jako materiał ekspercki, zostały przekazane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które zadecyduje czy całość, czy też część dorobku ww. Komisji zostanie wykorzystana, jako rządowa inicjatywa legislacyjna zmiany obowiązujących przepisów prawa pracy.

W czasie briefingu prasowego Minister Zieleniecki wskazał, że projekty uwzględniają aktualne potrzeby runku pracy, treść projektów nie została jednak upubliczniona. Dzisiaj do ostatniej chwili były wprowadzane zmiany. Pojawiające się publikacje prasowe komentujące treść projektów nie odzwierciedlają ich ostatecznego brzmienia ani też uzasadnienia.

Briefing prasowy: https://twitter.com/MRPiPS_GOV_PL/status/973940574528122880
Jak tylko będzie udostępniona treść projektów Komisji przekazana Ministerstwu TLP przedstawi swoją szczegółową opinię.

Opracowała:

Joanna Jasiewicz