ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW – JAKIE ZMIANY OD NOWEGO ROKU?

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW – JAKIE ZMIANY OD NOWEGO ROKU?

Ustawa z 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2018 roku zmiany w systemie wydawania zezwoleń na prace dla cudzoziemców. Jednym z jej celów jest uregulowanie kwestii pracy sezonowej – wprowadzenie zezwoleń na prace sezonowa, jak i uszczelnienie pracy krótkoterminowej obywatelu Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Rosji.

Pomijając kwestie zezwoleń na prace sezonowa w sektorach rolnictwa, ogrodnictwa i turystyki, warto zwrócić uwagę na kwestie pracy krótkoterminowej – innej niż sezonowej – na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Oświadczenie o powierzeniu pracy krótkoterminowej wpisywane do ewidencji oświadczeń i dotyczące tych prac, na które nie jest wymagane zezwolenie na prace sezonowa, nie zostanie wpisane m.in. jeśli w danym roku kalendarzowym nastąpiło przekroczenie obowiązującego limitu oświadczeń.

Szczegóły nowej regulacji i ich praktyczne zastosowanie do branży transportu będą omawiane w ramach TLP.

Opracowała:

Joanna Jasiewicz

Translate »