31.05. Warszawa (PAP) – Zbigniew Rynasiewicz złożył dymisję z funkcji wiceszefa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Premier Ewa Kopacz przyjęła dymisję. Powiedziała też, że z tego co wie Rynasiewicz złożył również mandat poselski.

Obowiązki Zbigniewa Rynasiewicza przejmie Paweł Olszewski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
http://www.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1&s=infopakiet&dz=kraj&idNewsComp=&filename=&idnews=215203&data=&status=biezace&_CheckSum=-1284224113