ZGORMADZENIE OGÓLNE TLP 2020

ZGORMADZENIE OGÓLNE TLP 2020

23 czerwca br. po raz kolejny wszyscy członkowie TLP spotkali się na corocznym Zgromadzeniu Ogólnym. Wyjątkowo, ze względu na trwającą pandemię oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników, spotkanie zostało zorganizowane w formie online.

Jednym z głównych celów Zgromadzenia Ogólnego było podsumowanie działalności TLP na przestrzeni ubiegłego roku, a także wybór władz organizacji na kolejną kadencję.

Wtorkowe spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia zaangażowania TLP w proces kształtowania „Pakietu Mobilności”. Dzięki ogromnej mobilizacji oraz działaniom skierowanym do najważniejszych uczestników procesy legislacyjnego udało się uzyskać kilka korzystniejszych zmian dla przewoźników dotyczących chociażby wyłączenia przewozów dwustronnych z przepisów o delegowania,  niekumulowanie okresów delegowania czy wydłużenia czasu prowadzenia pojazdu o 1h, aby kierowca mógł dotrzeć do bazy pracodawcy lub swojego miejsca zamieszkania na czas odpoczynku tygodniowego.

Najbliższą przyszłość branży, w opinii Prezesa TLP, będą kształtować przede wszystkim skutki pandemii koronawirusa, wdrożenie „Pakietu Mobilności”, a także środowiskowa inicjatywa Komisji Europejskiej zwana „Green Deal”.

Swoje podsumowanie ubiegłego roku przedstawił również Przewodniczący Rady TLP – Paweł Trębicki, który podziękował w imieniu tego organu za zaufanie jakim członkowie obdarzyli Radę organizacji.

Po raz czwarty na stanowisko Prezesa TLP został wybrany Maciej Wroński.

Maciej Wroński - Prezes TLP

Następnie firmy członkowskie wybrały swoich przedstawicieli do Rady TLP na kolejną kadencję. Aktualnie w jej skład wchodzić będą:

Ireneusz Frankowski

Rafał Kwiecień

Piotr Magdziak

Eliza Misiejuki

Piotr Rutkowski
Piotr Rutkowski - Członek Rady TLP

Paweł Trębicki

Paweł Trębicki - Przewodniczący Rady TLP

Karol Zaborowski

Serdecznie dziękujemy dotychczasowym członkom Rady TLP za ich pracę i zaangażowanie na rzecz organizacji. Nowo wybranym członkom tego organu – składamy gratulacje.

Translate »