Komisarz ds. Zatrudnienia Marianne Thyssen w toku konferencji prasowej w dniu 8 marca przedstawiła założenia projektu legislacyjnego rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników.
Thyssen
Zamiast długu oczekiwanych konsultacji społecznych nad Pakietem Mobilności Pracy i rozważenia czy i w jakim zakresie w ogóle zmiana dyrektywy o delegowaniu pracowników jest zasadna partnerzy społeczni zostali zaskoczeni już gotowym rozwiązaniem legislacyjnym.

Według projektu Komisji Europejskiej pracownik delegowany ma otrzymać wszystkie obowiązkowe elementy wynagrodzenia państwa przyjmującego. Kwestia płacy minimalnej w ramach nowego projektu nie występuje. Oznacza to wprowadzenie w projekcie zasady równej płacy za równą prace w tym samym miejscu, bez wyłączenia sektora transportu. Co więcej, delegowanie – także w zakresie sektora transportu- ma być ograniczone do 24 miesięcy.
Komisja Europejska, jako autor projektu, nie jest niestety w stanie udzielić jakichkolwiek wyjaśnień jak sobie wyobraża wykonanie tej propozycji w odniesieniu do transportu i poszanowanie swobody świadczenia usług w kontekście transportu międzynarodowego.

Oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej

Tekst proponowanych zmian w dyrektywie o pracownikach delegowanych