Związki zawodowe sprzeciwiają się budowie parkingów? Szokująca wypowiedź przedstawiciela ETF!

Związki zawodowe sprzeciwiają się budowie parkingów? Szokująca wypowiedź przedstawiciela ETF!

„By zalegalizować dumping socjalny trzeba zbudować 35.000 miejsc parkingowych w samych Niemczech. To tak, jakby przyjąć, że jest więcej kryminalistów, to trzeba budować więcej więzień a nie zwalczać przestępczość” tak skomentował Roberto Parillo z Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych w Transporcie (ETF) (wypowiedź za tłumaczeniem debaty) dyskusję o potrzebie rozbudowy infrastruktury dla kierowców w transporcie międzynarodowym. Czy to oznacza tylko obowiązek powrotu pracowników „do domu”  po dwóch tygodniach pracy (wg  proponowanego nowego modelu pracy)  czy też pośrednio zakaz noclegów w kabinach?

Dyskusja, w której uczestniczyły związki zawodowe oraz przedstawiciele pracodawców w transporcie była elementem obrad Komisji ds. Transportu Parlamentu Europejskiego w dniach 22-23 listopada 2017 roku. Obrady były częściowo poświęcone wysłuchaniom publicznym w przedmiocie Pakietu Mobilności oraz wpływu Brexit na branżę transportu międzynarodowego.

Link do nagrania debaty: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20171122-1430-COMMITTEE-TRAN
Link do programu wysłuchania w przedmiocie Pakietu Mobilnosci : http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/132660/programme-mobility-hearing-nov-2017.pdf
Link do programu wysłuchania w przedmiocie Brexit: http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/132074/draft-programme-brexit-land.pdf

Związki zawodowe, prócz fali krytyki, która płynie z licznych konfederacji związkowych krajowych i koncentruje się w brukselskich kuluarach i salach Parlamentu Europejskiego nie oferują jednak  rozwiązań realnie poprawiających sytuację pracowników transportu.  Choć pracodawcy postulują znaczący wzrost inwestycji w infrastrukturę drogową dostosowaną do zwiększonych potrzeb socjalnych pracowników transportu, a ten postulat jest zgodny z oczekiwaniami pracowników, to paradoksalnie nie widać w tym przedmiocie wspólnego języka z związkami zawodowymi na poziomie europejskim. Związki zawodowe poszukują rozwiązań, które są przed nimi. Po co jednak przyjmować rozsądne rozwiązania dla transportu i jego pracowników skoro można żyć debatą polityczną?

Uczestnicy debaty – przedstawiciele Euro Control Route, francuska organizacja przedsiębiorców w transporcie FNTR, konfederacja związków zawodowych w transporcie (ETF), portugalskie zrzeszenie przewoźników drogowych ANTRAM, duński związek 3F, Waberer’s uwidaczniają silny podział Europy na tych, którzy czują się zagrożeni mobilnością i dążą do jej ograniczenia oraz tych, którzy funkcjonują zgodnie z przepisami europejskimi o swobodzie świadczenia usług.

Owe różnice przejawiają się w próbie wprowadzania sztucznych rozwiązań prawnych jak delegowanie w transporcie czy też ograniczenie kabotażu do jednej operacji z następującym 7 dniowym okresem karencji, ustawicznej kontroli pracodawców w czasie realnym przez wszystkie inspekcje, obowiązkową rejestracją wszystkich pojazdów ciężarowych poruszających się po drogach UE i pogłębioną kontrolą ich zjazdu do baz w kraju siedziby przedsiębiorstwa albo innego kraju do którego pracownik nie jest delegowany, obowiązkowych powrotów kierowców do krajów macierzystych. Tą sztuczność rozwiązań, które w żaden sposób nie przyczyniają się do polepszenia warunków pracy kierowców maskuje się hasłami socjalnymi.

Realia transportu oraz konkretne rozwiązania proponują pracodawcy z krajów tzw. peryferyjnych, których położenie geograficzne w kontekście nowych rozwiązań co do odbioru odpoczynku eliminuje z rynku transportowego w UE. Położenie geograficzne części krajów członkowskich będzie oznaczało bowiem niemożność wykonywania, zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami, transportu międzynarodowego. Tu transport międzynarodowy zostanie zastąpiony, z uwagi na położenie geograficzne, transportem krajowym – od granicy do granicy. W konsekwencji, co wyraźnie podkreślili przedstawiciele przedsiębiorców, zostanie zaburzony łańcuch dostaw a pośrednio i ceny towarów w UE wzrosną.

Zważywszy na treści płynące z licznych wystąpień polityków europejskich i związkowych w tym zakresie, Pakiet zmierza w kierunku nie-mobilności pod hasłami socjalnymi.

Mimo licznych wątpliwości, co do treści przepisów socjalnych Pakietu Mobilności jest on formalnie uznany za projekt priorytetowy w pracach Parlamentu i Komisji Europejskiej na 2018 rok.

Warto wskazać, że Komisja Europejska nie zamierza ograniczać swojej działalności w kierunku budowania Europy bardziej socjalnej. Plan prac Komisji Europejskiej na 2018 rok przewiduje również przedstawienie Pakietu Sprawiedliwości Społecznej (Social fairness package).

Link do planów Komisji Europejskiej 2018: https://ec.europa.eu/info/publications/2018-commission-work-programme-key-documents_en

Ile inicjatyw udźwignie jeszcze europejska gospodarka?

 

Opracowała Joanna Jasiewicz

Translate »