Za nami robocze spotkanie poświęcone konsekwencjom wdrożenia zrewidowanej dyrektywy o pracownikach delegowanych oraz Pakietu Mobilności dla polskiego systemu wynagrodzeń kierowców. W gronie zainteresowanych członków organizacji dyskutowaliśmy o różnych modelach wynagrodzeń możliwymi do zastosowania do kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe.

Planowane wejście w życie tych regulacji to koniec lipca 2020 r. Dzięki wymianie informacji pomiędzy praktykami z wieloletnim doświadczeniem, którzy reprezentują nasze firmy członkowskie mamy nadzieję, że uda się nam wypracować pomysł na optymalne rozwiązania dla członków TLP i dla całej branży.

Już za dwa tygodnie odbędzie się kolejne spotkanie w tej sprawie. Wyniki spotkania w formie konkretnych propozycji de lege ferenda przedłożymy ministrom właściwym ds. transportu oraz pracy i spraw socjalnych. Będziemy także naciskali na szybkie podjęcie działań w tej sprawie tak, aby zminimalizować negatywne skutki unijnej legislacji dla przewoźników.