O niemieckiej płacy minimalnej, ryczałtach i embargu rosyjskim