16 lutego br. w Komisji Zatrudniania i Spraw Społecznych (Komisja EMPL) Parlamentu Europejskiego debatowano o rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników. Sprawozdawcy – E. Morin – Chartier oraz A.Jongerius –  raz jeszcze zarysowali swoje propozycje legislacyjne jak i ich uzasadnienie. Chcą oni tworzyć Europę opartą na wartościach i Europę dla obywateli. Odnosząc się do szczegółów to główna ich krytyka skupiła się na kaskadowym delegowaniu pracowników. Debata nie przyniosła jednak nowych rozwiązań dla głębokiego sporu, który powstał pomiędzy krajami członkowskimi UE oraz organizacjami pracodawców i pracowników. W ocenie TLP propozycje wysuwane przez europosłów sprawozdawców pogłębiają jedynie chaos prawny, który panuje w zakresie delegowania pracowników wysoko mobilnych w transporcie międzynarodowym.  TLP przekazała do Komisji EMPL swoje umotywowane stanowisko w przedmiocie rewizji dyrektywy wnioskując jednocześnie o głębszą refleksję nad szczególnymi rozwiązaniami prawnymi dla transportu międzynarodowego, które są sygnalizowane lecz nie przejawiają się w postaci jakichkolwiek konkretnych propozycji.

Komisja przyjęła następujący harmonogram działań:

  • do 28 lutego 2017 – zgłaszanie poprawek do raportu sprawozdawców,
  • 22-23 marca 2017 – omówienie zgłoszonych uwag
  • 12-13 lipca 2017 – przyjęcie sprawozdania z rekomendacjami sprawozdawców

Link do zapisu /video/ debaty

Link do zwięzłego podsumowania inicjatywy legislacyjnej

 

Opracowała Joanna Jasiewicz