Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) rozpoczął  13 marca 2017 roku w Rzymie obchody 60-lecia Traktatu Rzymskiego, który zapoczątkował istnienie Wspólnot Europejskich. Przedstawiciele  związków zawodowych, pracodawców oraz innych partnerów społecznych dyskutowali o znaczeniu UE dla społeczeństwa obywatelskiego. Panele dyskusyjne konferencji pt “Sixty years of European Community – Let’s shape the future!” dotyczyły Europy socjalnej, pogłębiania strefy Euro oraz polityki migracyjnej.


Prócz ogólnych konkluzji, iż nie ma przyszłości Unii Europejskiej bez jej socjalnego wymiaru na szczególną uwagę zasługują wnioski dotyczące unikania konkurencji pracowników pomiędzy państwami członkowskimi, gdyż jest to wyścig „do dna”, nieobwiniania instytucji europejskich za wszelkie przewinienia z uwagi na fakt, iż ich prace są wynikiem wspólnych decyzji państw członkowskich czy też wskazania na brak równowagi między rozwojem socjalnym a ekonomicznym w UE.

W podsumowaniu konferencji, przewodniczący EKES wskazał nadto, iż prace EKES kierowane są do wszystkich państw członkowskich, lecz EKES stoi na stanowisku, iż nie powinno się powstrzymywać procesu głębszej integracji w strefie Euro. W ocenie EKES pozostałe państwa członkowskie spoza strefy Euro nie powinny odbierać takiej polityki jako naruszającej ich interesy. Czy jednak Europa różnych prędkości – scenariusz nr 3 Białej Księgi „O przyszłości Unii Europejskiej” – będzie bardziej socjalną, społecznie sprawiedliwą Europą?

Chyba raczej nie, a konkluzje Komitetu nie wróżą nic dobrego dla Polski  i jej gospodarki, która po latach stanowi coraz większą konkurencję dla gospodarek „starych państw” Unii Europejskiej.

Link do szczegółowego podsumowania konferencji: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.press-releases.41796

Opracowała Joanna Jasiewicz