Aktywność europoseł Jazłowieckiej w zakresie delegowania pracowników nie ustaje. Tym razem środowisku transportu drogowego została udostępniona odpowiedź komisarz UE ds Transportu Violety Bulc na wystąpienie grupy polskich europarlamentarzystów w przedmiocie stosowania płac minimalnych w sektorze transportu drogowego.

Link do odpowiedzi komisarz Bulc: Odpowiedź VB-to-MEP

Komisarz Bulc podziela obawy dotyczące fragmentacji rynku związane z stosowaniem płac minimalnych w transporcie i podkreśla, iż Komisja podejmuje działania, by zapewnić jasność prawną w tej istotnej kwestii. Komisja bada kwestię ewentualnych naruszeń prawa europejskiego przez Austrię i ma podjąć w najbliższym czasie decyzję co do zakresu dalszego postępowania wobec Niemiec i Francji. Komisja zwraca szczególną uwagę na obciążenia administracyjne związane ze stosowaniem ww. przepisów.

Jednocześnie Komisja wskazuje, że nie można postrzegać kwestii płac minimalnych w oderwaniu od prac nad rewizją dyrektywy o delegowaniu pracowników. Komisja rozważa możliwe opcje, które zaproponuje wiosną br, a które mają stanowić odpowiedź na zachwianą równowagę między ochroną pracowników a swobodą świadczenia usług. Takie rozwiązania mogą przykładowo dotyczyć klaryfikacji stosowania warunków delegowania do transportu czy też efektywnych rozwiązań co do stosowania przepisów, tak by zapobiegały one nieproporcjonalnym obciążeniom administracyjnym.

Odpowiedź niestety nie wnosi żadnych konkretów w zakresie poprawy sytuacji prawnej pracodawców zagranicznych na rynkach europejskich.

Opracowała J. Jasiewicz