Jeszcze nie opadły emocje po transportowym porozumieniu paryskim z 31 stycznia oraz paryskim porozumieniu Ministrów Pracy o Europie bardziej socjalnej z 2 marca br., a 14 marca kolejnych siedmiu ministrów ds europejskich Francji, Niemiec, Włoch, Grecji, Portugalii, Malty i Czech apeluje o wprowadzenie płacy minimalnej w Europie i usuwanie nierówności między pracownikami.

W publikacji na łamach włoskiego Corriere della Sera, cytowanej m.in. we francuskim Le Figaro, czytamy „Chcemy płacy minimalnej we wszystkich państwach członkowskich szanując jednocześnie krajowe praktyki w tym zakresie oraz rolę partnerów społecznych w każdym kraju” – podkreślają ministrowie.

Ministrowie spraw europejskich Sandro Gozi, Harlem Désir, Thomàs Prouza, Michael Roth, Georgios Katrougalos, Carmelo Abela, Margarida Marques w swym wspólnym wystąpieniu, które jest istotnym elementem przygotowań przed szczytem rzymskim 25 marca br (60-lecie traktatu rzymskiego będącego podwaliną UE), przedstawiają swoją wizję rozwoju UE. Wizję bardziej socjalną.

Pod hasłem „Musimy odnowić Europę dla Europejczyków” wskazują na kryzys zaufania obywateli do UE, który winien być odbudowany poprzez Unię bardziej socjalną, społecznie uczciwą oraz opartą na wspólnych wartościach.

Wizja nowej Europy opiera się na większym zrównoważeniu polityk gospodarczych oraz socjalnych, unii socjalnej z silnymi prawami pracowników, równości płci, zabezpieczeniu pracy oraz dochodu, zwalczaniu bezrobocia wśród młodych i nierówności pac. Nie ma też zgody na dumping socjalny.Ministrowie zwracają uwagę na konieczność większej koordynacji polityk wewnętrznych w UE.

Wskazują jednocześnie, że są różne poziomy ambicji pomiędzy państwami członkowskimi w rozwoju UE i zmierzeniu się z ww wyzwaniami. Dla sygnatariuszy jest niezwykle jasne, że obecne brzmienie traktatu dopuszcza wzmocnioną współpracę części państw członkowskich, jeśli dane kwestie w mniejszym gronie mogą być lepiej rozwiązane.

Unia różnych prędkości jest o krok bliżej.

Link do artykułu w Le Figaro: Le Figaro

Link do pełnej treści komunikatu Ministrów: Komunikat

 

Opracowanie: J. Jasiewicz