CZY TO JUŻ SABOTAŻ POLSKIEJ GOSPODARKI, CZY WYPADEK PRZY PRACY? NOWE PROPOZYCJE MF.

CZY TO JUŻ SABOTAŻ POLSKIEJ GOSPODARKI, CZY WYPADEK PRZY PRACY? NOWE PROPOZYCJE MF.

Staje się to przed czym w toku prac legislacyjnych jako TLP przestrzegaliśmy. Ustawa o systemie monitorowania przewozów drogowych co do zasady wprowadza monitoring przewozu towarów akcyzowych: paliwa, olei i smarów wykorzystywanych w działalności gospodarczej, alkoholu i suszu tytoniowego. Niestety korzystając z furtki zawartej w tej ustawie Ministerstwo Finansów zaproponowało w projekcie rozporządzenia objęcie monitoringiem przewozów prawie wszystkich tłuszczów spożywczych.

Z punktu widzenia łańcucha dostaw jest to szaleństwo. Zamiast 24 godzinnej dystrybucji będziemy mieli 72 godziny. Skutki tego odczuje rynek i przede wszystkim konsument.

Link do projektu: projekt rozporządzenia

Poniżej wykaz towarów, które dodatkowo, oprócz wskazanych w ustawie, podlegać będą monitoringowi:

Są to według PKWiU:
10.41.21
Olej z orzeszków ziemnych surowy
10.41.21.0
Olej z orzeszków ziemnych surowy
10.41.22
Oliwa z oliwek surowa
10.41.22.0
Oliwa z oliwek surowa
10.41.23
Olej słonecznikowy surowy
10.41.23.0
Olej słonecznikowy lub olej z krokosza barwierskiego, surowe
10.41.24
Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowy
10.41.24.0
Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowy
10.41.25
Olej palmowy surowy
10.41.25.0
Olej palmowy surowy
10.41.29
Pozostałe surowe oleje roślinne
10.41.29.0
Pozostałe surowe oleje roślinne
10.41.3
LINTERS BAWEŁNIANY
10.41.30
LINTERS BAWEŁNIANY
10.41.30.0
LINTERS BAWEŁNIANY
10.41.4
MAKUCHY I INNE POZOSTAŁOŚCI STAŁE Z TŁUSZCZÓW I OLEJÓW ROŚLINNYCH; MĄKI I MĄCZKI Z NASION LUB OWOCÓW OLEISTYCH, Z WYŁĄCZENIEM GORCZYCY
10.41.41
Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczów i olejów roślinnych
10.41.41.0
Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczów i olejów roślinnych
10.41.42
Mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy
10.41.42.0
Mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy
10.41.5
OLEJE RAFINOWANE, Z WYŁĄCZENIEM POZOSTAŁOŚCI
10.41.51
Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.51.0
Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.52
Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.52.0
Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.53
Oliwa z oliwek i jej frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.53.0
Oliwa z oliwek i jej frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.54
Olej słonecznikowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.54.0
Olej słonecznikowy lub olej z krokosza barwierskiego i ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.55
Olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.55.0
Olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.56
Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.56.0
Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.57
Olej palmowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.57.0
Olej palmowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.58
Olej kokosowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.58.0
Olej kokosowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.59
Pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze roślinne oraz pozostałe oleje roślinne (z wyłączeniem oleju kukurydzianego) oraz ich frakcje, gdzie indziej niesklasyfikowane, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.59.0
Pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze roślinne oraz pozostałe oleje roślinne (z wyłączeniem oleju kukurydzianego) oraz ich frakcje, gdzie indziej niesklasyfikowane, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.6
Oleje i tłuszcze roślinne lub zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nieprzetworzone
10.41.60
Oleje i tłuszcze roślinne lub zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nieprzetworzone
10.41.60.0
Oleje i tłuszcze roślinne lub zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nieprzetworzone
10.42.10
Margaryna i podobne tłuszcze, jadalne
10.62.14
Olej kukurydziany

A wg CN :
1507
Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane (z wył. modyfikowanych chemicznie)
1507 10
Olej sojowy surowy, nawet odgumowany
1507 10 10
Olej sojowy surowy, nawet odgumowany, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych)
1507 10 90
Olej sojowy surowy, nawet odgumowany (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych)
1507 90
Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane (z wył. modyfikowanych chemicznie i oleju surowego)
1507 90 10
Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. modyfikowanych chemicznie, oleju surowego i do produkcji artykułów spożywczych)
1507 90 90
Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych, modyfikowanych chemicznie i oleju surowego)
1508
Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
1508 10
Olej z orzeszków ziemnych, surowy
1508 10 10
Olej z orzeszków ziemnych, surowy, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych)
1508 10 90
Olej z orzeszków ziemnych, surowy, (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych)
1508 90
Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane (z wył. modyfikowanych chemicznie i oleju surowego)
1508 90 10
Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. modyfikowanych chemicznie i oleju surowego i do produkcji artykułów spożywczych)
1508 90 90
Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje nawet rafinowane (z wył. modyfikowanych chemicznie, oleju surowego i do zastosowań technicznych lub przemysłowych)
1509
Oliwa i jej frakcje, otrzymywane z owoców drzew oliwkowych, wyłącznie w sposób mechaniczny lub przy użyciu innych metod fizycznych, w warunkach, które nie prowadzą do pogorszenia właściwości oleju, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
1509 10
Oliwa z pierwszego tłoczenia i jej frakcje, otrzymywane z owoców drzew oliwkowych, wyłącznie w sposób mechaniczny lub przy użyciu innych metod fizycznych, w warunkach, które nie prowadzą do pogorszenia właściwości oleju
1509 10 10
Oliwa lampante z pierwszego tłoczenia, otrzymywana z owoców drzew oliwkowych, wyłącznie w sposób mechaniczny lub przy użyciu innych metod fizycznych, w warunkach, które nie prowadzą do pogorszenia właściwości oleju
1509 10 20
Oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia, otrzymywana z owoców drzew oliwkowych, wyłącznie w sposób mechaniczny lub przy użyciu innych metod fizycznych, w warunkach, które nie prowadzą do pogorszenia właściwości oleju
1509 10 80
Oliwa z pierwszego tłoczenia, otrzymywana z owoców drzew oliwkowych, wyłącznie w sposób mechaniczny lub przy użyciu innych metod fizycznych, w warunkach, które nie prowadzą do pogorszenia właściwości oleju (z wył. oliwy z oliwek najwyższej jakości i oliwy lampante)
1509 90 00
Oliwa i jej frakcje, otrzymywane z owoców drzew oliwkowych, wyłącznie w sposób mechaniczny lub przy użyciu innych metod fizycznych, w warunkach, które nie prowadzą do pogorszenia właściwości oleju (z wył. oliwy z pierwszego tłoczenia i chemicznie modyfikowanej)
1510 00
Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509
1510 00 10
Oleje surowe z oliwek i mieszaniny, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509
1510 00 90
Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509 (z wył. surowych)
1511
Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowane (z wył. modyfikowanego chemicznie)
1511 10
Olej palmowy surowy
1511 10 10
Olej palmowy surowy, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych)
1511 10 90
Olej palmowy surowy (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych)
1511 90
Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowane (z wył. modyfikowanego chemicznie i surowego)
1511 90 11
Frakcje stałe oleju palmowego, nawet rafinowane ale niemodyfikowane chemicznie, w opakowaniach o zawartości <= 1 kg 1511 90 19 Frakcje stałe oleju palmowego, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, w opakowaniach o zawartości > 1 kg lub prezentowanego inaczej
1511 90 91
Olej palmowy i jego ciekłe frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych i surowego)
1511 90 99
Olej palmowy i jego ciekłe frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. do zastosowań przemysłowych i surowego)
1512
Olej z nasion słonecznika lub z krokosza barwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
1512 11
Olej z nasion słonecznika lub z krokosza balwierskiego, surowy
1512 11 10
Olej z nasion słonecznika lub z krokosza barwierskiego, surowy, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych)
1512 11 91
Olej z nasion słonecznika, surowy (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych
1512 11 99
Olej z krokosza barwierskiego, surowy (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych
1512 19
Olej z nasion słonecznika lub z krokosza balwierskiego i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. surowego)
1512 19 10
Olej z nasion słonecznika lub z krokosza barwierskiego i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych i oleju surowego)
1512 19 90
Olej z nasion słonecznika lub z krokosza barwierskiego i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych i oleju surowego)
1512 21
Olej z nasion bawełny, surowy
1512 21 10
Olej z nasion bawełny, surowy, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych)
1512 21 90
Olej z nasion bawełny, surowy (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych)
1512 29
Olej z nasion bawełny i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. surowego)
1512 29 10
Olej z nasion bawełny i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. oleju surowego i do produkcji artykułów spożywczych )
1512 29 90
Olej z nasion bawełny i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych i oleju surowego)
1513
Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
1513 11
Olej kokosowy surowy
1513 11 10
Olej kokosowy, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych)
1513 11 91
Olej kokosowy surowy, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych) 1513 11 99 Olej kokosowy surowy, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto > 1 kg lub prezentowany inaczej (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych)
1513 19
Olej kokosowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. oleju surowego)
1513 19 11
Frakcje stałe oleju kokosowego, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg 1513 19 19 Frakcje stałe oleju kokosowego, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto > 1 kg lub prezentowane inaczej
1513 19 30
Olej kokosowy i jego ciekłe frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych i oleju surowego)
1513 19 91
Olej kokosowy i jego ciekłe frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych i oleju surowego) 1513 19 99 Olej kokosowy i jego ciekłe frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto >1 kg lub prezentowanego inaczej (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych i oleju surowego)
1513 21
Olej z ziaren palmowych lub olej babassu, surowy
1513 21 10
Olej z ziaren palmowych lub olej babassu, surowy, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych)
1513 21 30
Olej z ziaren palmowych lub olej babassu, surowy, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych) 1513 21 90 Olej z ziaren palmowych lub olej babassu, surowy, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto >1 kg lub prezentowane inaczej (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych)
1513 29
Olej z ziaren palmowych lub olej babassu, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. oleju surowego)
1513 29 11
Frakcje stałe oleju z ziaren palmowych lub oleju babassu, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg 1513 29 19 Frakcje stałe oleju z ziaren palmowych lub oleju babassu, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto >1 kg lub prezentowane inaczej
1513 29 30
Olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich ciekłe frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych i oleju surowego)
1513 29 50
Olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich ciekłe frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych i oleju surowego) 1513 29 90 Olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich ciekłe frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto >1 kg lub prezentowane inaczej (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych i oleju surowego)
1514
Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
1514 11
Olej rzepakowy lub rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu erukowego < 2%, surowy
1514 11 10
Olej rzepakowy lub rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu erukowego < 2%, surowy do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych)
1514 11 90
Olej rzepakowy lub rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu erukowego < 2%, surowy (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych)
1514 19
Olej rzepakowy lub rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu erukowego < 2%, i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. surowego)
1514 19 10
Olej rzepakowy lub rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu erukowego < 2%, i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych i oleju surowego)
1514 19 90
Olej rzepakowy lub rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu erukowego < 2%, i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych i oleju surowego) 1514 91 Olej rzepakowy lub rzepikowy, o wysokiej zawartości kwasu erukowego >= 2%, i olej gorczycowy, surowe
1514 91 10
Olej rzepakowy lub rzepikowy, o wysokiej zawartości kwasu erukowego >= 2%, i olej gorczycowy, surowe, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych)
1514 91 90
Olej rzepakowy lub rzepikowy, o wysokiej zawartości kwasu erukowego >= 2%, i olej gorczycowy, surowe (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych)
1514 99
Olej rzepakowy lub rzepikowy, o wysokiej zawartości kwasu erukowego >= 2% i olej gorczycowy, i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. oleju surowego)
1514 99 10
Olej rzepakowy lub rzepikowy, o wysokiej zawartości kwasu erukowego >= 2% i olej gorczycowy, i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych i oleju surowego)
1514 99 90
Olej rzepakowy lub rzepikowy, o wysokiej zawartości kwasu erukowego >= 2% i olej gorczycowy, i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych i oleju surowego)
1515
Ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie ( z wył. oleju z soi, orzeszków ziemnych, oliwek, palm, z nasion słonecznika, z krokosza balwierskiego, bawełny, kokosów, z ziaren palmy, oleju babassu, rzepakowego, rzepikowego lub gorczycowego)
1515 11 00
Olej lniany surowy
1515 19
Olej lniany i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. surowego)
1515 19 10
Olej lniany i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. oleju surowego i do produkcji artykułów spożywczych)
1515 19 90
Olej lniany i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych i oleju surowego)
1515 21
Olej kukurydziany surowy
1515 21 10
Olej kukurydziany surowy, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych)
1515 21 90
Olej kukurydziany surowy (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych)
1515 29
Olej kukurydziany i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. oleju surowego)
1515 29 10
Olej kukurydziany i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. oleju surowego i do produkcji artykułów spożywczych)
1515 29 90
Olej kukurydziany i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. do zastosowań przemysłowych i oleju surowego)
1515 30
Olej rycynowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
1515 30 10
Olej rycynowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do produkcji kwasu aminoundekanowego stosowanego do wytwarzania tekstylnych włókien syntetycznych lub tworzyw sztucznych
1515 30 90
Olej rycynowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. do produkcji kwasu aminoundekanowego stosowanego do wytwarzania tekstylnych włókien syntetycznych lub tworzyw sztucznych)
1515 50
Olej sezamowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
1515 50 11
Olej sezamowy surowy, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych)
1515 50 19
Olej sezamowy surowy (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych)
1515 50 91
Olej sezamowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. oleju surowego)
1515 50 99
Olej sezamowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych i oleju surowego)
1515 90
Tłuszcze ciekłe i oleje roślinne i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. oleju sojowego, z orzeszków ziemnych, oliwy, oleju palmowego, słonecznikowego, z krokosza balwierskiego, z nasion bawełny, kokosowego, z ziaren palmowych, oleju babassa, rzepakowego, rzepikowego, gorczycowego, lnianego, kukurydzianego, rycynowego i sezamowego)
1515 90 11
Olej tungowy, olej jojoba i olej oiticica, wosk mirtowy i wosk japoński, ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
1515 90 21
Olej z nasion tytoniu, surowy, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych)
1515 90 29
Olej z nasion tytoniu, surowy (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych)
1515 90 31
Olej z nasion tytoniu i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych i oleju surowego)
1515 90 39
Olej z nasion tytoniu i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych i oleju surowego)
1515 90 40
Tłuszcze i oleje roślinne i ich frakcje, surowe, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych; z oleju sojowego, orzeszków ziemnych, oliwy, oleju palmowego, słonecznikowego, z krokosza balwierskiego, z nasion bawełny, kokosowego, z ziaren palmowych, oleju babassa, rzepakowego, rzepikowego, gorczycowego, lnianego, kukurydzianego, rycynowego, tungowego, sezamowego, jojoba, oleju oiticica, wosku mirtowego, wosku japońskiego i oleju z nasion tytoniu)
1515 90 51
Frakcje stałe tłuszczów i olejów roślinnych, surowe, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych; z oleju sojowego, orzeszków ziemnych, oliwy, oleju palmowego, słonecznikowego, z krokosza balwierskiego, z nasion bawełny, kokosowego, z ziaren palmowych, oleju babassa, rzepakowego, rzepikowego, gorczycowego, lnianego, kukurydzianego, rycynowego, sezamowego, tungowego, jojoba, oleju oiticica, wosku mirtowego, wosku japońskiego i oleju z nasion tytoniu) 1515 90 59 Tłuszcze i oleje roślinne, surowe, stałe, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto > 1 kg lub surowe ciekłe (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych; oleju sojowego, orzeszków ziemnych, oliwy, oleju palmowego, słonecznikowego, z krokosza balwierskiego, z nasion bawełny, kokosowego, z ziaren palmowych, oleju babassa, rzepakowego, rzepikowego, gorczycowego, lnianego, kukurydzianego, rycynowego, tungowego, sezamowego, jojoba, oleju oiticica, wosku mirtowego, wosk japońskiego i oleju z nasion tytoniu)
1515 90 60
Tłuszcze i oleje roślinne i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych; olejów i tłuszczów surowych, oleju sojowego, orzeszków ziemnych, oliwy, oleju palmowego, słonecznikowego, z krokosza balwierskiego, z nasion bawełny, kokosowego, z ziaren palmowych, oleju babassa, rzepakowego, rzepikowego, gorczycowego, lnianego, kukurydzianego, rycynowego, tungowego, sezamowego, jojoba, oleju oiticica, wosku mirtowego, wosk japońskiego i oleju z nasion tytoniu)
1515 90 91
Tłuszcze i oleje roślinne i ich frakcje, stałe, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych i olejów i tłuszczów surowych) 1515 90 99 Tłuszcze i oleje roślinne i ich frakcje, stałe, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto > 1 kg lub ciekłe, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych i olejów i tłuszczów surowych)
1516
Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone
1516 10
Tłuszcze i oleje zwierzęce i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone
1516 10 10
Tłuszcze i oleje zwierzęce i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg 1516 10 90 Tłuszcze i oleje zwierzęce i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto > 1 kg lub pakowane inaczej
1516 20
Tłuszcze i oleje roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone
1516 20 10
Uwodorniony olej rycynowy, tzw. „wosk opalowy”
1516 20 91
Tłuszcze i oleje roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg (z wył. uwodornionego oleju rycynowego, tzw. „wosku opalowego” i dalej przetworzonych) 1516 20 95 Olej rzepikowy, lniany, rzepakowy, słonecznikowy, illipe, karite, makore, toloucouna lub babassu, i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, do zastosowań technicznych lub przemysłowych, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto > 1 kg lub inaczej przygotowane (z wył. do produkcji artykułów spożywanych przez ludzi)
1516 20 96
Olej z orzeszków ziemnych, z nasion bawełny, sojowy lub słonecznikowy i ich frakcje (z wył. objętych podpozycją 1516.20.95); pozostałe oleje i ich frakcje zawierające < 50 % masy wolnych kwasów tłuszczowych, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto > 1 kg lub inaczej przygotowane (z wył. olejów z nasion palmowych, illipe, kokosowego, rzepikowego, rzepakowego lub copaiba, i olejów objętych podpozycją 1516.20.95)
1516 20 98
Tłuszcze i oleje roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto > 1 kg albo innych formach (z wył. tłuszczów i olejów i ich frakcji dalej przetworzonych, uwodornionego oleju rycynowego i wyrobów objętych podpozycją 1516.20.95 i 1516.20.96)
1517
Margaryna, pozostałe jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów (z wył. tłuszczów lub olejów i ich frakcji, częściowo lub całkowicie uwodornionych, estryfikowanych wewnętrznie, reestryfikowanych lub elaidynizowanych, nawet rafinowanych, ale dalej nieprzetworzonych, oraz mieszanin oliwy i jej frakcji)
1517 10
Margaryna (z wył. margaryny płynnej)
1517 10 10
Margaryna (z wył. margaryny płynnej), zawierająca > 10% masy, ale nie <= 15% masy tłuszczów mleka
1517 10 90
Margaryna (z wył. margaryny płynnej), zawierająca <= 10% masy tłuszczów mleka 1517 90 Mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych i frakcje różnych tłuszczów, lub olejów (z wył. tłuszczów lub olejów i ich frakcji, częściowo lub całkowicie uwodornionych, estryfikowanych wewnętrznie, reestryfikowanych lub elaidynizowanych, nawet rafinowanych, ale dalej nieprzetworzonych, mieszanin oliwy i jej frakcji, i margaryny w postaci stałej), jadalne 1517 90 10 Mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów , zawierające > 10% masy, ale <= 15% masy tłuszczów mleka (z wył. tłuszczów lub olejów i ich frakcji, częściowo lub całkowicie uwodornionych, estryfikowanych wewnętrznie, reestryfikowanych lub elaidynizowanych, nawet rafinowanych, ale dalej nieprzetworzonych, mieszanin oliwy i jej frakcji, i margaryny w postaci stałej), jadalne
1517 90 91
Oleje roślinne, ciekłe, zmieszane, zawierające <= 10% masy tłuszczów mleka (z wył. olejów , częściowo lub całkowicie uwodornionych, estryfikowanych wewnętrznie, reestryfikowanych lub elaidynizowanych, nawet rafinowanych, ale dalej nieprzetworzonych, i mieszanin oliwy), jadalne
1517 90 93
Mieszaniny lub preparaty, w rodzaju stosowanych jako preparaty zapobiegające przyleganiu do formy, zawierające <= 10% masy tłuszczów mleka, jadalne
1517 90 99
Mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów , zawierające <= 10% masy tłuszczów mleka (z wył. olejów roślinnych, ciekłych, zmieszanych, jadalnych mieszanin lub preparatów zapobiegających przyleganiu do formy, i margaryny w postaci stałej), jadalne

Translate »