24 marca br. uczestniczyliśmy w konferencji naukowej na Uczelni Łazarskiego pt „Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24.11.2016 r. w sprawie zwrotu kosztów noclegów kierowcom w zagranicznej podróży służbowej”.

Konferencja była okazją do wymiany poglądów zarówno co do skutków prawnych wyroku TK w przestrzeni procesowej, zwolnienia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne diet i ryczałtów, historyczno-prawnego ukształtowania dyskusji o podróżach służbowych kierowców oraz pogłębionej dyskusji o delegowaniu pracowników w transporcie międzynarodowym.

Prelegenci – przedstawiciele świata nauki, wymiaru sprawiedliwości, Zespołu Prawnego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność – oraz licznie zgromadzeni goście, w tym znacząca grupa przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, którzy w swej codziennej praktyce orzekają w sprawach o ryczałty, wskazali na genezę wprowadzenia przepisów o podróżach służbowych kierowców jak i samego wniosku o kontrolę konstytucyjności zasad rozliczania podróży kierowców w transporcie międzynarodowym.

Szczególnie ważne dla branży, prócz przytoczonych wniosków płynących z europejskiej debaty o delegowaniu pracowników w transporcie międzynarodowym, były wystąpienia i dyskusje dotyczące orzecznictwa Sądu Najwyższego po wyroku TK oraz zwolnienia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne diet i ryczałtów.

W swym wystąpieniu Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu SSA Grażyna Szyburska-Walczak wskazała, że wyrok TK z 24.11.2016 nie zmienia obowiązujących zasad w przedmiocie zwolnienia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne diet i ryczałtów za nocleg. Innymi słowy, są nadal „nieozusowane”.

W dyskusji na temat ostatnich orzeczeń Sądu Najwyższego, które podejmują próbę wypełnienia luki po wyeliminowaniu normy prawnej związanej ze stosowaniem art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców, warto zwrócić uwagę na to, czy nie tworzą one stanu tzw. wtórnej niekonstytucyjności. Norma prawna wywodzona z innych przepisów niż ww. art. 21a może zawierać taki sam rezultat interpretacyjny, wskazujący na naruszenie art. 2 Konstytucji.

Szczegółowe materiały z konferencji będą wkrótce dostępne. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ich treścią jako cennego źródła wiedzy.

Konferencja stanowiła także kolejny istotny krok w budowaniu autonomicznego, merytorycznego dialogu z NSZZ Solidarność, zarówno z zarządem Krajowej Sekcji Transportu Drogowego jak i ekspertami prawa pracy Komisji Krajowej o przyszłych rozwiązaniach prawnych dotyczących wykonywania zawodu kierowcy.

Opracowanie: Joanna Jasiewicz