ETF popiera rozwiązania przyjęte przez Komisję Zatrudnienia PE w delegowaniu

ETF popiera rozwiązania przyjęte przez Komisję Zatrudnienia PE w delegowaniu

Ochrona pracowników to nie protekcjonizm  – tak Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF) komentuje glosowanie w Komisji ds Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego z 16 października br. Glosowanie dotyczyło zmian w przepisach o delegowaniu pracowników w UE. Parlament – Komisja ds Zatrudnienia – jest za delegowaniem w transporcie.

Jak czytamy w oświadczeniu ETF z 20 października, wydanym w kontekście  poniedziałkowych (23.10) obrad Rady UE- Komitetu ds. Socjalnych (EPSCO), ETF uznaje glosowanie w Parlamencie Europejskim w przedmiocie rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników za słuszny kierunek. W ocenie ETF poniedziałkowe glosowanie potwierdza zwiększona świadomość społeczna przedstawicieli państw członkowskich  jak i bardzo istotny wpływ ich decyzji na życie i prace obywateli UE. Oczekuje takiego samego podejścia w toku obrad EPSCO w poniedziałek. Tytułem przypomnienia, Rada UE- Komitet ds. Socjalnych (EPSCO) w poniedziałek 23 października  br. będzie omawiała opcje kompromisu międzyrządowego w przedmiocie delegowania pracowników, w tym stosowania przepisów o delegowaniu pracowników do międzynarodowego transportu drogowego.

ETF przypomina jednocześnie, iz w ocenie związków zawodowych stosowanie przepisów o delegowaniu pracowników nie jest trudne . ETF przypomina swoje konkretne propozycje w przedmiocie delegowania w transporcie w postaci m.in. wprowadzenia inteligentnych tachografów jak i elektronicznej deklaracji delegowania. ETF apelując o uczciwe warunki pracy w transporcie sprzeciwia się także parkowaniu pojazdów ciężarowych przy autostradach jak i spędzaniu tam czasu przez kierowców.

Treść oświadczenia ETF:

http://www.etf-europe.org/files/extranet/-75/47914/ETF%20statement%20on%20application%20of%20posting%20of%20workers%20in%20road%20transport.pdf

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) tez nie pozostaje bezczynna  w dyskusji o kształcie prawnym Europy bardziej socjalnej.  W trakcie szczytu trójstronnego partnerów społecznych 18 października br., z udziałem Prezydenta Junckera i Tuska, Przewodniczący ETUC Luca Visentini przedstawił przywódcom europejskim nowe koncepcje budowania socjalnej Europy. Nie chodzi tylko o przyjęcie międzyinstytucjonalnego porozumienia w przedmiocie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych  ale o propozycje nawiązania sojuszu międzypaństwowego w zakresie konwergencji plac. Taki sojusz, w ocenie ETUC, ma służyć likwidacji różnic w placach między Europa Wschodnią a Zachodnią. Zbliżający się szczyt socjalny w Goeteborgu ma być okazja do pogłębionej dyskusji także w przedmiocie poziomu plac minimalnych w UE, sektorowych porozumień zbiorowych jak i prowadzenia negocjacji w spółkach multinarodowych.

Treść oświadczenia ETUC:

https://www.etuc.org/press/etuc-proposes-east-west-wage-convergence-alliance-and-digital-just-transition-partnership-eu#.Weyb73ro6rU

Najbliższe tygodnie przesadza jednak czy Europa będzie bardziej socjalna czy tylko socjalna, w której nie ma przestrzeni na bezpieczne prawnie i stabilne warunki prowadzenia działalności gospodarczej na  rynku wewnętrznym UE.

Opracowała Joanna Jasiewicz

Translate »