W MRPIPS O ZAŚWIADCZENIACH A1

W MRPIPS O ZAŚWIADCZENIACH A1

27 października uczestniczyliśmy w spotkaniu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) poświęconemu kwestii ujednolicenia zasada wydawania druków A1 dla kierowców – cudzoziemców. Resort reprezentował Podsekretarz Stanu Marcin Zieleniecki.  

Po sygnałach od firm członkowskich o rozbieżnej praktyce oddziałów ZUS oraz odmowach wydania zaświadczenia A1, TLP i Konfederacja Lewiatan podjęły wspólne działania już w styczniu 2017 roku. W trakcie dzisiejszego spotkania Prezes TLP Maciej Wroński podkreślił, że cudzoziemcy legalnie przybywający i wykonujący pracę w Polsce mogą legalnie być oddelegowywani do pracy w ramach UE, a spełnienie przez nich wszelkich wymagań krajowych jest potwierdzane świadectwem kierowcy. Praktyka wskazuje jednak, że inne państwa zaczęły wymagać zaświadczeń A1.  Istnienie duża rozbieżność pomiędzy przepisami transportowymi na poziomie UE, a przepisami w zakresie zabezpieczenia społecznego, co wpływa to negatywnie na możliwość płynnego funkcjonowania polskich firm i ich konkurencyjność.

Polskie firmy transportowe zatrudniają ok. 40 000 kierowców spoza Unii Europejskiej, opłacając z tytułu ich pracy składki do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie ok. 400 mln złotych rocznie.  Przedstawiciel Konfederacji Lewiatan podkreślił szczególny, mobilny charakter pracy w sektorze transportu, która musi być uwzględniony w dalszych dyskusjach.

Przedstawiciele resortu i ZUS przedstawili założenia rozwiązań, które miały by zastosowanie do wydania zaświadczenia A1 kierowcom – cudzoziemcom. Założenia nowych rozwiązań będą w najbliższym czasie przedmiotem konsultacji. Ze względu na prośbę Resortu nie możemy ich opublikować, o szczegółach poinformujemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Opracowała:

Joanna Rutkowska 

Translate »