Na zaproszenie UHCP – Stowarzyszenia Chorwackich Przewoźników Drogowych gościliśmy w Varazdinskich Toplicach na Zgromadzeniu Ogólnym tej organizacji. UHCP obchodziło również trzecią rocznicę swojej działalności.

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania była konkurencyjność przewoźników z Europy Wschodniej i Południowej w kontekście rozwiązań zaproponowanych w  „Pakiecie Mobilności”. Poza licznie reprezentowanymi członkami UHCP w konferencji uczestniczyli również przedstawiciele administracji oraz współpracujących organizacji z Serbii, Macedonii, Bośni i Hercegowiny oraz Słowenii.

W wystąpieniu wprowadzającym Prezydent UHCP Dragutin Kranjčec podsumował ostatni rok działalności, w ciągu którego znacząco zwiększyła się liczba członków stowarzyszenia. UHCP podjęło również owocną współpracę międzynarodową – wchodząc w skład Sojuszu na rzecz Przyszłości Transportu, którego inicjatorem jest TLP. Wskazał również na liczne zagrożenia dla przewoźników związane z zaproponowanym przez Komisję Europejską „Pakietem Mobilności”. Podkreślał, jak ważne jest, że stowarzyszenia Wschodniej i Południowej Europy są w stanie prezentować jednolite stanowisko na forum unijnym, co dale Zaproszeni goście dziękowali  za dotychczasową współpracę i gratulowali sukcesów UHCP, jakie udało im się odnieść w tak krótkim czasie.

W dyskusji panelowej, w której z ramienia TLP uczestniczyła Joanna Rutkowska, wzięli udział przedstawiciele chorwackiej administracji oraz stowarzyszeń z Serbii, Słowenii oraz Bośni i Hercegowiny. W trakcie swojej prezentacji przedstawicielka TLP wskazywała, że zaproponowane przez Komisję Europejską propozycje zmian w żaden sposób nie ograniczą aktualnych problemów z jakimi boryka się branża – niedoboru kierowców, biurokracji i przeregulowania rynków oraz bezpieczeństwa przewozów pojazdami do 3,5 tony. Paneliści podnosili również kontrowersyjność zmian dotyczących kabotażu, problemy związane z praktyczną implementacją zarówno dyrektywy o delegowaniu pracowników, jak i zakazów odbioru odpoczynku tygodniowego w kabinie. Przedstawiciele Macedonii podkreślali kwestię dostępu do rynku wspólnotowego dla przewoźników z krajów trzecich.

Przedstawiciel związków zawodowych kierowców wskazywał na niedopuszczalność stanowiska negocjacyjnego Chorwacji żądającego zwiększenia maksymalnego okresu przebywania kierowcy zagranicą z 3 do 6 tygodni. Przedstawiciele administracji Chorwacji zaprzeczyli jakoby takie propozycje znalazły się w stanowisku chorwackiego rządu.

Zgromadzeni wyrażali poważne obawy o wpływ „Pakietu Mobilności” na konkurencyjność przedsiębiorców, a także podkreślali negatywne konsekwencje niektórych propozycji na europejską gospodarkę.

 

Opracowanie: Joanna Rutkowska