Od 1 stycznia 2018 roku Bułgaria obejmuje przewodnictwo (tzw prezydencję ) w Unii Europejskiej aż do 30 czerwca 2018 roku. Bułgaria, po Estonii a przed Austrią i Rumunią będzie współuczestniczyć w wypracowywaniu najważniejszych rozwiązań prawnych na poziomie europejskim, w tym Pakietu Mobilności. Hasłem przewodnim prezydencji bułgarskiej jest „Zjednoczeni pozostajemy bardziej silni” co jest wskazówką, iż Bułgaria dystansuje się wobec planów utworzenia Unii Europejskiej różnych prędkości.

Jak czytamy w deklaracji prezydencji bułgarskiej na najbliższe półrocze (zob.eu2018bg.bg) celem prezydencji bułgarskiej jest zacieranie podziałów w Unii, Unia jest bowiem wspólnym przeznaczeniem państw członkowskich.

Prezydencja zdefiniowała cztery priorytetowe obszary swojej działalności:

  • konwergencja ekonomiczna i socjalna w UE, w tym pogłębienie strefy euro,
  • stabilność i bezpieczeństwo w UE, w tym bardziej efektywne zarządzenie kwestią migracji,
  • wzmocnienie współpracy z Bałkanami, oraz
  • gospodarka cyfrowa oraz umiejętności przyszłości.

Jak czytamy w szczegółowym programie prezydencji bułgarskiej, do czerwca 2018 roku prezydencja planuje między innymi następujące działania w przestrzeni socjalnej:

realizacja ustaleń z nadchodzącej debaty o przyszłości UE, w tym usprawnianie swobody przepływu osób oraz usług w UE;

skoncentrowanie działań na aktywizacji zawodowej osób młodych, w tym nabywaniu umiejętności niezbędnych na rynku pracy;

efektywne negocjacje w przedmiocie rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników oraz w zakresie koordynacji ubezpieczeń społecznych;

większa aktywizacja zawodowa osób o mniejszych szansach na rynku pracy;

działania legislacyjne w przestrzeni równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy w tym inicjatywy związane z równowagą między życiem prywatnym a zawodowym;

organizacja międzynarodowej konferencji o przyszłości pracy;

rozwiązania legislacyjne związane z ryzykami zawodowymi, w tym czynnikami rakotwóczymi w pracy.

Prezydencja bułgarska nie pomija także kwestii delegowania pracowników w transporcie. W tym zakresie, jak czytamy w szczegółowej deklaracji programowej, prezydencja zamierza zachować równowagę interesów państw członkowskich oraz wypracować rozwiązanie kompromisowe uwzględniające specyfikę transportu. Prezydencja stoi na stanowisko, iż należycie funkcjonujący Jednolity Rynek UE jest podstawą do zwiększania konwergencji ekonomicznej i socjalnej państw członkowskich. Prezydencja uważa tym samym za priorytetowe prace nad szczegółowymi dyrektywami objętymi Pakietem Mobilności.

Wraz z partnerami z Sojuszu na rzecz Przyszłości Transportu, w szczególności bułgarską Unią Przewoźników Międzynarodowych, aktywnie działamy na rzecz propagowania funkcjonalnych rozwiązań prawnych dla transportu w UE.

 

Opracowała Joanna Jasiewicz