3 września 2018 r. TLP uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które było poświęcone Brexitowi. W trakcie spotkania wiceminister Marcin Ociepa przedstawił sytuację związaną z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
Dzisiaj możliwe są dwa różne scenariusze rozwoju dalszej sytuacji. Jeden z nich to kontynuacja negocjacji w trzech obszarach: umowy wyjścia (ukończonej w 80%), specjalnego rozwiązania dla Irlandii Północnej i ogólnych rozmów dotyczących ram przyszłych regulacji. W ostatnim z tych obszarów szczegółowe negocjacje toczyłyby się po oficjalnym wyjściu GB z Unii, tj. po 29 marca 2019 r. W tym scenariuszu obowiązywałby okres przejściowy do końca grudnia 2020 r. W tym okresie wymiana towarowa i świadczenie usług (w tym transportowych) odbywałoby się na dotychczasowych zasadach.
Drugi scenariusz to załamanie negocjacji w jednym lub więcej wymienionych obszarów. To oznaczałoby twardy Brexit i załamanie współpracy gospodarczej ze Zjednoczonym Królestwem po 29 maraca 2019 r. Wielka Brytania traktowana byłaby jako kraj trzeci i całkowicie odrębny obszar celny.
W trakcie dyskusji TLP m.in. zwróciło uwagę na pochodzą z lat 70-tych polsko-brytyjską umowę o międzynarodowych przewozach drogowych, która była najbardziej liberalną umową ze wszystkich bilateralnych porozumień zawartych przez Polskę z innymi państwami. Rozwiązania zawarte w tej umowie mogłyby stanowić wzór dla przyszłych relacji z Wielką Brytanią w tym obszarze.
Dyskusję podsumował minister Ociepa. Według niego na przełomie września i października tego roku sytuacja sytuacja powinna się ostatecznie wyjaśnić i być może będziemy znać odpowiedź na pytanie: jaki scenariusz stosunków GB-UE będzie realizowany?
Opracowanie: Maciej Wroński