20-24 listopada Europejska konfederacja związków zawodowych w transporcie (ETF) organizuje mobilizację związkową.  W tym roku będzie ona poświęcona Pakietowi Mobilności oraz zwalczaniu tzw dumpingu socjalnego.  W ramach tygodnia mobilizacji związkowej, ETF oraz krajowe organizacje związkowe koncentrują się na spotkaniach z europosłami, spotkaniach informacyjnych z pracownikami oraz pokojowych manifestacjach.

W ramach tej mobilizacji francuskie transportowe związki zawodowe CFDT, CHT,FO, CFCT oraz CFE-CGC planują w dniu 21 listopada od godz. 6.00 mobilizację przy granicy francuskiej w związku, jak wskazują, wyłączeniem transportu z dyrektywy o delegowaniu oraz „niewolniczymi” warunkami pracy w transporcie.

Francuskie związki zawodowe zapowiadają, iż do akcji protestacyjnych dołączą się także związki zawodowe belgijskie, hiszpańskie oraz włoskie.

Pomimo, że organizatorzy zaznaczyli, iż mobilizacja ma mieć charakter pokojowy obawiamy się, że może przerodzić się w incydenty zakłócające normalną pracę transportową. Przypomnijmy, że niejednokrotnie francuskie „pokojowe” manifestacje kończyły się dewastacją i niszczeniem zagranicznych pojazdów wraz z przewożonymi ładunkami, przy całkowitej bierności francuskich służb porządkowych.

 

Opracowała Joanna Jasiewicz

Zdjęcie: france24.com