EUROPEJSKI THINK TANK WRAZ Z TLP O ZASTRZEŻENIACH WOBEC PAKIETU MOBILNOŚCI

W najnowszym podsumowaniu dotyczącym Pakietu Mobilności, przekazanym instytucjom europejskim, ECIPE (Europejskie Centrum Międzynarodowej Ekonomii Politycznej – European Centre for International Political Economy) prezentuje między innymi wątpliwości TLP dotyczące obecnego procesu legislacyjnego nad Pakietem Mobilności. Po raz kolejny jest też prezentowany raport prof. Klausa opracowany we współpracy z TLP omawiający ekonomiczne skutki Pakietu na europejską gospodarkę. Brukselski think tank, który od lat analizuje działania UE w zakresie poszanowania europejskich swobód gospodarczych, poddaje w wątpliwość zasadność wprowadzania Pakietu Mobilności w nowej, covidowej rzeczywistości. Pakiet będzie prowadził do naruszania podstawowych wolności gospodarczych w UE, które są podstawą funkcjonowania wspólnego europejskiego rynku. Czy ten głos rozsądku zostanie wysłuchany? Kolejne głosowania przed nami.

 

KOLEJNY APEL DO EUROPOSŁÓW O WSTRZYMANIE PRAC NAD PAKIETEM MOBILNOŚCI

Bułgarska Unia Przewoźników Międzynarodowych SME wraz z TLP oraz organizacjami przewoźników z Litwy (LINAVA), Węgier (NIT) oraz Rumunii, Malty i Cypru po raz kolejny apeluje do europosłów o wstrzymanie prac nad Pakietem Mobilności. Organizacje zwracają uwagę między innymi na sprzeczność założeń Pakietu Mobilności z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu. Tę rozbieżność z najnowszą polityką klimatyczną dostrzegła także Komisja Europejska, lecz nie podjęła jeszcze żadnych działań zmierzających ku poprawie. Organizacje przewoźników podkreślają dodatkowo, że sytuacja gospodarcza w UE uległa znacznemu pogorszeniu a Pakiet Mobilności w ogóle nie uwzględnia istnienia faktu pandemii COVID-19. Czy uda się powstrzymać narastający populizm legislacyjny? Walka o rozsądne, funkcjonalne podejście do transportu trwa.

 

Opracowała:
Joanna Jasiewicz
Adwokat/Pełnomocnik Zarządu TLP