Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” zwrócił się z apelem do Premier Beaty Szydło o podjęcie interwencji w sprawie uchwalonych przez Niemcy przepisów penalizujących odbiór przez kierowcę tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu.

Przepisy zaczną obowiązywać w Niemczech najprawdopodobniej w następnym dniu po opublikowaniu nowelizacji, co ma nastąpić w ciągu tygodnia lub dwóch. Tym samym Niemcy są czwartym krajem po Francji, Belgii i Holandii, w którym odbieranie regularnego tygodniowego odpoczynku będzie karane.

Przypomnijmy w tym miejscu, iż w naszej ocenie jest to swoista hipokryzja ze strony tych państw, gdyż na ich terytorium nie stworzono warunków do odbierania wypoczynków zgodnie z przepisami rozporządzenie WE/561/2006. Brak jest wystarczającej infrastruktury hotelowej oraz powiązanej z nią bezpiecznej infrastruktury parkingowej.

Treść wystąpienie TLP do Premier Szydło: TLP-12-2017_JR_Beata_Szydło