Apel pracodawców w sprawie utrzymania górnego limitu podstawy składek na ZUS

Apel pracodawców w sprawie utrzymania górnego limitu podstawy składek na ZUS

Mając na uwadze:

 • kontrowersje jakie wywołało procedowanie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw znoszącej zasadę trzydziestokrotności,
 • odwołanie przez Trybunał Konstytucyjny rozprawy w sprawie zbadania zgodności ustawy z Konstytucją RP i nieznany termin rozpoznania wniosku Prezydenta RP,
 • niepewność odnośnie stanu prawnego oraz kolejne inicjatywy legislacyjne podwyższające koszty działalności pracodawców, ograniczające możliwości podejmowania nowych inwestycji przez przedsiębiorców,
 • cele rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, zakładające tworzenie w naszym kraju miejsc pracy wysokiej jakości i wysoko wynagradzanych,
 • wzrost kosztów pracy wysokiej klasy specjalistów, które zmniejszają atrakcyjność tworzenia w naszym kraju innowacyjnych miejsc pracy,
 • brak inicjatyw zwiększających atrakcyjność umów o pracę w stosunku do innych forma zatrudnienia,
 • finalizacje procesu opracowywania budżetów przez przedsiębiorców na rok 2019 r.

 

Postulujemy przyjęcie przez stronę rządową zobowiązania o utrzymaniu górnego limitu podstawy składek na ubezpieczenie społeczne, przynajmniej do 2020 roku, i podjęcia rzeczowych rozmów z parterami społecznymi.

Apel wystosowały organizacje:

 •  Konfederacja Lewiatan
 •  Pracodawcy RP
 •  Business Centre Club
 •  Związek Rzemiosła Polskiego
 •  Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
 •  Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
 •  Polska Rada Centrów Handlowych
 •  Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan
 •  Związek Pracodawców Firm Produkcyjnych
 •  Transport i Logistyka Polska
 •  Polskie Forum HR
 • Związek Pracodawców Prywatnych Mediów
 •  Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych
 •  Izba Gospodarki Elektronicznej
 •  Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego
 •  Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji
 •  Federacja Przedsiębiorców Polskich
 •  Związek Pracodawców Branży Infrastruktury
 •  Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej
 •  Związek Pracodawców Branżowych
 •  Polska Izba Gospodarcza Czystości
 •  IAB Polska
 •  Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
 •  Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan
 •  Rada Podatkowa Lewiatan
 •  Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego
 •  Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa
 •  Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu
 •  Polska Unia Szpitali Specjalistycznych
 •  Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki
 • ABSL
 • Stowarzyszenie Energii Odnawialnej
 • Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń
 • Związek Pracodawców STRATERA MED

 

Translate »