BRAK POROZUMIENIA W SPRAWIE KONTYNGENTU ZEZWOLEŃ POLSKA-ROSJA NA 2019 ROK

BRAK POROZUMIENIA W SPRAWIE KONTYNGENTU ZEZWOLEŃ POLSKA-ROSJA NA 2019 ROK

29-30 października br. TLP uczestniczyło w posiedzeniu polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. Międzynarodowych Przewozów Drogowych. W trakcie niezwykle trudnych, wielogodzinnych negocjacji nie udało się wypracować porozumienia dotyczącego wysokości kontyngentu zezwoleń zagranicznych na rok 2019.

Zgodnie z postulatami polskich przewoźników Polska zaproponowała obniżenie kontyngentu zezwoleń na rok 2019. Strona rosyjska z kolei dążyła do jego podwyższenia. Padły również propozycje przekazania dodatkowej puli zezwoleń jeszcze na rok 2018.

Rozmowy do późnych godzin wieczornych nie przyniosły jednak porozumienia odnośnie do wysokości kontyngentu zezwoleń na rok 2019, jak również dodatkowych zezwoleń, dla obu stron, na rok 2018.

Polska po raz kolejny poruszyła kwestie utrudnień w wykonywaniu przewozów na terenie Federacji Rosyjskiej. „Rosja to dla nas niepewny kierunek ze względu na liczne problemy” – podkreślił przewodniczący polskiej delegacji Bogdan Oleksiak, Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury. Jednym z nich jest nieprzestrzeganie przez rosyjskie służby kontrolne ustaleń wypracowanych podczas wcześniejszych spotkań Komisji Mieszanej.

Kolejne posiedzenie polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej odbędzie się tym razem w Polsce. Jego termin zostanie ustalony w najbliższym czasie.

Opracował:

Artur Kalisiak

 

Translate »