Dzisiaj ukazał się komunikat Komisji Europejskiej o wdrażaniu w niektórych sektorach planu działania awaryjnego na wypadek braku porozumienia z GB.

Komisja uważa za niezbędne i pilne przyjęcie odpowiednich środków, tak by zapewnić, że będą mogły one wejść w życie w dniu 30 marca 2019 r. Co do zasady będą one miały charakter tymczasowy i ograniczony zakres oraz będą przyjmowane jednostronnie przez UE. Uwzględniają one rozmowy z państwami członkowskimi i stanowią uzupełnienie środków zapewniających gotowość, które zostały już przedsięwzięte, jak określono w dwóch poprzednich komunikatach w sprawie przygotowań.

Sektor transportu

Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie zezwolenia podmiotom ze Zjednoczonego Królestwa na tymczasowy (tj. przez dziewięć miesięcy) przewóz towarów do UE, pod warunkiem że Zjednoczone Królestwo przyzna unijnym przewoźnikom drogowym towarów równoważne prawa i z zastrzeżeniem zapewnienia warunków uczciwej konkurencji.

Cła i wywóz towarów

W sytuacji braku porozumienia wszystkie odnośne przepisy UE dotyczące przywozu i wywozu towarów będą miały zastosowanie do towarów przemieszczanych między UE a Zjednoczonym Królestwem. Komisja przyjęła dziś następujące środki techniczne:

  • Rozporządzenie delegowane w sprawie uwzględnienia mórz otaczających Zjednoczone Królestwo w przepisach dotyczących terminów, w których należy składać przywozowe deklaracje skrócone oraz deklaracje poprzedzające wyprowadzenie przed opuszczeniem obszaru celnego Unii lub wprowadzeniem na ten obszar.
  • Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie dodania Zjednoczonego Królestwa do wykazu państw, w odniesieniu do których ogólne zezwolenie na wywóz produktów podwójnego zastosowania jest ważne w całej UE.

Istotne jest jednak, aby państwa członkowskie podjęły wszelkie niezbędne kroki, aby móc stosować unijny kodeks celny i odpowiednie przepisy dotyczące podatków pośrednich w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa.

 

Opracował na podstawie komunikatu KE
Maciej Wroński