Podczas spotkania 15 października w sprawie brexitu, zorganizowanego w ambasadzie Zjednoczonego Królestwa w Warszawie potwierdzone zostały dotychczasowe informacje. Oto podsumowanie najważniejszy dla branży transportu drogowego kwestii:

 1. Data wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE to 31 października 2019 r. Negocjacje pomiędzy UE a UK cały czas trwają, a kością niezgody pozostaje granica pomiędzy Irlandią Północną a Republiką Irlandii. Nie jest jednak ostatecznie przesądzone, że data brexitu nie ulegnie (kolejnej już) zmianie.
 2. Przewoźnicy powinni pamiętać, aby posiadać nr EORI, zarówno w Polsce (https://puesc.gov.pl/eori), jak i osobny w Zjednoczonym Królestwie (https://www.gov.uk/eori). Bez niego niemożliwe będzie wykonywanie przewozów do Zjednoczonego Królestwa, kiedy będzie ono już krajem trzecim.
 3. Na mocy rozporządzenia 501/2019 od dnia brexitu do 31 grudnia 2019 r. możliwe będzie wykonywanie przewozów do/z Zjednoczonego Królestwa na obecnych zasadach, na podstawie licencji wspólnotowej. Trwają zaawansowane prace w Komisji Europejskiej, aby termin obowiązywania tego rozporządzenia wydłużyć do 31 lipca 2020 r. Zjednoczone Królestwo deklaruje, że nie będzie wymagać innych zezwoleń. Nie wiadomo jednak, na jakich zasadach będą wykonywane przewozy po tym terminie.
 4. Zjednoczone Królestwo deklaruje, że kierowcy będą mogli podróżować na dotychczasowych zasadach. Dla obywateli UE wystarczający będzie dowód osobisty. Prawo jazdy i kompetencje kierowcy będą akceptowane w obecnej formie.
 5. Dokumenty pojazdów również będą akceptowane. Wymagane będzie dodatkowo potwierdzenie ubezpieczenia w postaci zielonej karty.
 6. Wprowadzone zostaną odprawy celne w przewozach na linii UK-UE. Podstawowym wymaganym dokumentem będzie deklaracja eksportowa/importowa oraz towarzyszący jej nr MRN (Movement Reference Number). Dokumenty te należy bardzo skrupulatnie wypełniać i przesyłać z odpowiednim wyprzedzeniem, drogą elektroniczną do właściwych służb celnych. Bez tych dokumentów nie będzie możliwy wjazd na prom czy pociąg do/z Zjednoczonego Królestwa.

Przejazd pojazdu na pusto nie będzie wymagał przesyłania deklaracji eksportowej/importowej.

 1. W Holandii przygotowany został specjalny system komputerowy PORTBASE. Rejestracja w nim jest obowiązkowa dla wszystkich korzystających z portów w Holandii i wiąże się z opłatą (dostęp typu basic: około 250,00 euro).
 2. Belgia przygotowała system komputerowy RX/Seaport, służący do rejestracji ładunków odprawianych z portów belgijskich. System ten nie jest obowiązkowy, ale z pewnością przyspieszy i ułatwi przeprowadzenie odprawy celnej.
 3. We Francji przygotowano system „smart border”. Za jego pomocą pojazdy będą automatycznie kierowane na odpowiednie pasy wjazdowe/zjazdowe na promy: zielony, pomarańczowy lub czerwony. Zielony oznaczać będzie płynny przejazd, pomarańczowy wymagać będzie pewnego stopnia dodatkowej weryfikacji ładunku, kierowcy lub pojazdu. Czerwony natomiast stosowany będzie dla pełnej, a tym samym najdłuższej, procedury kontrolnej. Informacja o przypisaniu pasa do pojazdu dostępna będzie również na pokładzie promów, na podstawie zeskanowanych tablic rejestracyjnych.
 4. Przedstawiciele Zjednoczonego Królestwa, Francji, Belgii i Holandii zgodnie deklarują, że kontrole w portach i terminalach nie wydłużą czasu przejazdu i będą przebiegać tak, jak do tej pory. Zalecamy jednak daleko idącą ostrożność w tej kwestii i przede wszystkim dokładne wypełnianie i przesyłanie z wyprzedzeniem niezbędnej dokumentacji eksportowej/importowej.

  Jednocześnie informujemy, że uprawnieniem do wykonywania przewozów do i z Wielkiej Brytanii wciąż pozostaje licencja wspólnotowa. Dokumentem uprawniającym do kierowania pojazdem na terenie UK jest krajowe prawo jazdy.

Opracował:
Artur Kalisiak
Koordynator ds. Projektów Strategicznych TLP