27 czerwca br. przedstawiciele TLP spotkali się z Ambasadorem Wielkiej Brytanii w Polsce. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Konfederacji Lewiatan. Ambasador Jonathan Knott przedstawił postęp prac związanych z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz odpowiedział na pytania dotyczące zmian w działaniu służb celnych Wielkiej Brytanii, swobody przepływu osób i usług.

Oficjalne wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nastąpi 29 marca 2019 r. Jednak, przez następne 21 miesięcy obowiązywać będzie tzw. „implementation period”, w trakcie którego zasadniczo nie zmienią się dotychczasowe zasady prowadzenia działalności i współpracy z Wielką Brytanią.

Podczas spotkania TLP poruszyło m.in. kwestię kontroli celnych oraz dokumentów kierowców. Cały czas trwają negocjacje pomiędzy Wielką Brytanią i Unią Europejską odnośnie procesu wyjścia z UE. Do zakończenia negocjacji nieznane są finalne rozwiązania, w tym w zakresie działania służb celnych czy ewentualnych dodatkowych wymogów dla kierowców (np. pozwolenia). Ambasador podkreślił, że planowane jest wprowadzenie rozwiązań jak najbardziej zbliżonych do obecnie obowiązujących tak, aby w żaden sposób nie wydłużać procesu wwozu i wywozu towarów do/z Wielkiej Brytanii.

Planowane są również liczne zmiany w systemie prawnym, którego stabilność jest niezwykle istotna dla prowadzenia działalności gospodarczej. Ta kwestia również jest brana pod uwagę przez rząd brytyjski. Ambasador zgodził się z wagą tej kwestii i podkreślił, że zmiany nie powinny mieć negatywnego wpływu na działalność przedsiębiorców.

Opracował:

Artur Kalisiak