13 listopada upłynął dla nas pod znakiem BREXITU. W siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się spotkanie przedstawicieli polskiego biznesu z Michelem Barmierem unijnym komisarzem, który w imieniu Unii Europejskiej prowadzi negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii na temat warunków jej wyjścia z Unii.

Wśród przedstawicieli biznesu nie zabrakło Związku pracodawców Transport i Logistyka Polska, gdyż rynek brytyjski jest dla naszych przewoźników jednym z głównych kierunków dzisiejszej pracy przewozowej. Co roku wykonujemy bowiem około pół miliona przewozów przez kanał La Manche. Dlatego też podczas spotkania przedstawiliśmy nasze obawy dotyczące przyszłych obowiązków celnych, kontroli granicznej i związanych z nią wiz oraz przede wszystkim zasad wykonywania w nieodległej już przyszłości wszystkich rodzajów przewozów.

Oprócz dwustronnych przewozów UE – UK przez terytorium brytyjskie wykonywane są także przewozy tranzytowe do Irlandii, a ze względu na nierównowagę wymiany towarowej, istotnym elementem jest kabotaż pozwalający zminimalizować puste przebiegi. Dlatego też, BREXIT budzi w naszym środowisku poważny niepokój.

Niestety na obecnym etapie omawiane są wyłącznie kwestie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Rozmowy o przyszłych relacjach gospodarczych, w tym o transporcie, mają być odłożone na kolejny etap. Niepokój może budzić fakt, iż takie podejście tworzy znaczne ryzyko gospodarcze dla długoterminowych kontraktów. W przypadku pojawienia się istotnych barier granicznych i celnych, a także wprowadzenia reglamentacji przewozów. dzisiejsze warunki kontraktowe okazać się mogą z jednej strony niemożliwe do spełnienia, a z drugiej strony nieopłacalne. Dlatego już dziś poprzez rozmowy z unijnymi i brytyjskimi politykami staramy się pokazywać zagrożenia i główne wymagające rozwiązania problemy.

Do takich działań należy także zaliczyć równoległe, z tego samego dnia ważne wydarzenie, jakim było spotkanie Teresy May Premier Zjednoczonego Królestwa z przedstawicielami europejskiego biznesu. W spotkaniu tym wziął udział Grzegorz Baczewski z Konfederacji Lewiatan, reprezentujący także TLP jako członka zbiorowego Konfederacji. O szczegółach londyńskiego spotkania napiszemy już wkrótce po powrocie naszego przedstawiciela z Londynu.