Zgodnie z komunikatem luksemburskiej Inspekcji Pracy, który załączamy poniżej, Luksemburg czasowo zawiesza stosowanie przepisów o delegowaniu pracowników w sektorze transportu do czasu wyjaśnienia kwestii delegowania pracowników w transporcie międzynarodowym na poziomie europejskim.

Jak podkreśla instytucja, Luksemburg uważa, że przepisy o delegowaniu mają zastosowanie do branży transportu, lecz wstrzymuje się z ich egzekwowaniem do wydania nowych, specyficznych dla tej branży przepisów o delegowaniu w transporcie.

Link do komunikatu:

http://www.itm.lu/home/detachement/transport-international.html

Opracowała:

Joanna Jasiewicz