Zarówno w Czechach, jak i Słowacji, wprowadzone zostały stany wyjątkowe, mające na celu walkę z rozprzestrzenianiem się Covid-19.

W najbliższych dniach wstrzymane zostaną międzynarodowe przewozy pasażerskie z przekroczeniem granic Czech oraz Słowacji, zarówno drogowe, jak i kolejowe. Zamknięte zostaną lotniska na Słowacji, tj. Bratysława, Koszyce i Poprad. W Czechach funkcjonować będzie jedynie lotnisko w Pradze im. V. Havla.
W Czechach zakaz ma nie dotyczyć m.in. przejazdów autobusów bez pasażerów na pokładzie.

Co istotne, z posiadanych obecnie informacji wynika, że ww. zakazy nie będą dotyczyć kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe towarów.

Sytuacja zmienia się dynamicznie. Będziemy informować Państwa na bieżąco o decyzjach podejmowanych przez rządy poszczególnych krajów w ramach walki z Covid-19.