Wśród licznych apeli do Parlamentu Europejskiego o wyłączenie kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe z delegowania nie zabrakło wystąpienia organizacji z Sojuszu na Rzecz Przyszłości Transportu.

Zdaniem sygnatariuszy delegowanie pracowników nie jest odpowiednim modelem pracy dla kierowców międzynarodowych ze względu na wysoki poziom mobilny charakter ich pracy. Międzynarodowe operacje transportowe i tranzytowe powinny być bezpośrednio wyłączone z modelu delegowania jako odnoszą się do tymczasowych usług w różnych państwach członkowskich bez zmiany centrum życia pracownika. Doprowadzi to również do znacznej niepewności prawnej dla pracowników w aspekcie ich przyszłej emerytury. Wstępna propozycja częściowego wyjątku (zasada 3 dniowa) wydaje się nie tylko ze względu na swoją ograniczony charakter (wyjątek stanowią tylko wynagrodzenia i urlopy), ale nakłada sztuczne reguły obliczania dnia pracy. Każde 5 minut w danym państwie członkowskim to już pół dnia pracy. To samo dotyczy  okresów odpoczynku. W rzeczywistości, w oparciu o takie obliczenia, jeden dzień podróży może stanowić trzy dni delegowania!

Pełny tekst wystąpienia sojuszu drogowego

Pod wystąpieniem Sojuszu podpisali się:

Maciej Wroński
Transport and Logistics Poland

Dragutin Kranjcec
Association of Croatian Road Carriers

Dittel Gábor
Federation of National Private Transporters – NiT Hungary

Tomas Garuolis
Lithuanian National Road Carriers’ Association Linava

Milan Slokar
Chamber of Commerce and Industry of Slovenia

Igor Sep
Chamber of Commerce and Industry of Slovenia

Bojan Pecnik
Chamber of Craft and small business of Slovenia

Florinel Andre
Romanian Association for International Road Transport ARTRI

 

Opracowanie: Maciej Wroński