Związek pracodawców Transport i Logistyka Polska zakończył badanie reprezentatywności za rok 2017. Pracodawcy będący członkami TLP zatrudniają wspólnie ponad 38 tysięcy pracowników w oparciu o umowę o pracę!

Gdybyśmy podliczyli podwykonawców działających na zlecenie firm zrzeszonych w naszym Związku, to prawdopodobnie znacznie przekroczylibyśmy liczbę 100 tysięcy osób, które dzięki członkom TLP mają zatrudnienie.