Czy jeszcze Unia istnieje? Porozumienie przeciwko wspólnemu rynkowi!

Czy jeszcze Unia istnieje? Porozumienie przeciwko wspólnemu rynkowi!

Należy się zastanowić czy Unia Europejska nie dobiega kresu. Gdy zapraszano nas do tej wspólnoty, jej podstawowe zasady: wspólnego rynku wymiany towarowej, świadczenia usług, przepływu kapitału oraz przepływu osób służyły gospodarce i społeczeństwom państw EU-15.  Dziś, gdy korzystają na tym także państwa EU-12, stare państwa członkowskie pod pozorem populistycznych haseł zawierają porozumienia godzące w samą istotę Unii Europejskiej, do której przystąpiliśmy w 2004 r.

Do takich działań można zaliczyć zaproszenie francuskiego Sekretarza ds Transportu Alain Vidalies skierowane do ośmiu ministrów transportu – Niemiec, Austrii, Belgii, Danii, Włoch, Luksemburga, Norwegii i Szwecji. Mają się oni spotkać się z władzami francuskimi w Paryżu 31 stycznia celem podpisania  porozumienia w przedmiocie transportu drogowego (Alliance du routier).

Jak czytamy w oficjalnym zaproszeniu na stronie francuskiego Ministerstwa Rozwoju, międzynarodowy transport drogowy towarów jest konfrontowany z nieuczciwą konkurencją opierającą się na dumpingu socjalnym. Nadto sektor ten jest ofiara wyrafinowanych oszustw, zaburzeń rynku wewnętrznego i prawa pracy. Wspólna inicjatywa dziewięciu ministrów państw członkowskich UE wynika z tego, iż chcą w szybszym tempie chronić międzynarodowy transport drogowy i zapewnić mu zrównoważoną konkurencję oraz zagwarantować prawa socjalne pracownikom.

Wspomniane porozumienie ma rzekomo służyć konwergencji rozwiązań krajowych dotyczących stosowania przepisów europejskich w transporcie międzynarodowym, polepszeniu praktyk kontrolnych na bazie wymiany wzajemnych doświadczeń oraz wzmocnieniu efektywności współpracy w walce przeciwko oszustwom.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Invitation-presse-Reunion-de-9.html

 

Translate »